Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
7. dec. 2021

Whistleblowerordninger -  Nye regler fra 17. december 2021

Den 17. december 2021 træder lov om beskyttelse af whistleblowere i kraft. Det bliver herefter et krav for en række arbejdsgivere at etablere en intern whistleblowerordning, enten fra 17. december 2021 eller fra 17. december 2023. Uanset om din virksomhed er forpligtet til at etablere en ordning eller ej, er der en række fordele ved at etablere en intern whistleblowerordning.

Vi kan hjælpe med at etablere en whistleblowerordning for jer, der lever op til kravene til en konkurrencedygtig pris.

Fordele ved whistleblowerordning

En whistleblowerordning kan bidrage til, at uregelmæssigheder i jeres virksomhed opdages i tide. En whistleblowerordning kan ligeledes være adfærdskorrigerende – og dermed forebygge at alvorlige uregelmæssigheder finder sted.

Uregelmæssigheder kan fx være svindel, tyveri, underslæb eller anden illoyal adfærd begået mod jeres virksomhed, men der kan også forekomme uretmæssig behandling af medarbejdere, uden at ledelsen nødvendigvis er klar over det. Sådanne forhold vil af og til blive opdaget af kollegaer eller underordnede, længe før ledelsen bliver bekendte med det. Det er i alles interesse, at sådanne forhold bliver håndteret så tidligt som muligt, men rigtig mange medarbejdere er tilbageholdende med at anmelde forhold af frygt for, at det kan få konsekvenser for deres eget ansættelsesforhold. 

En whistleblowerordning, der etableres på den rigtige måde, vil kunne skabe den nødvendige tryghed for en potentiel anmelder. Der vil først og fremmest være mulighed for anonymitet, hvor dette ønskes, og en anmelder vil vide, at den pågældende vil nyde en særlig beskyttelse mod fx opsigelse, selvom vedkommende foretager anmeldelsen.

Med etablering af en whistleblowerordning vil I således have et vigtigt redskab, der vil bidrage til at undgå ulovlig og/eller uretmæssig adfærd i jeres virksomhed.

Fra lovens ikrafttræden etablerer Datatilsynet en såkaldt ekstern whistleblowerordning, hvor medarbejdere mv. kan foretage anmeldelse. Datatilsynet anbefaler dog, at en intern whistleblowerordning anvendes, når denne er etableret, da det ofte vil være lettere for den pågældende virksomhed at undersøge de forhold, der evt. måtte blive anmeldt.

Vi samarbejder med Whistleblower Software ApS

Vi tilbyder i samarbejde med Whistleblower Software ApS at etablere whistleblowerordninger for vores kunder. Vi har indgået en partnerskabsaftale med Whistleblower Software ApS, som står for den tekniske løsning, og sørger for den nødvendige sikkerhed. Vi bidrager med den juridiske del i forbindelse med etablering af ordningen, og sørger for løbende at screene de anmeldelser, der kommer ind. Vi sørger hele tiden for, at jeres politikker er compliant med både det persondataretlige regelsæt og de kommende regler om whistleblowere.

Upartisk screening af alle anmeldelser

Med os som administrator på din whistleblowerordning vil I have en sikkerhed for, at alle anmeldelser gennemgås af en upartisk person, og at anmeldelser rapporteres til det rette ledelseslag i virksomheden.

I vil herved sende et vigtigt signal til jeres medarbejdere om, at ordningen er skabt for at skabe åbenhed og med et fælles og oprigtigt ønske om at forebygge og undgå uregelmæssigheder i jeres virksomhed.

Egen whistleblowerenhed

Hvis I ønsker at etablere jeres egen whistleblowerenhed, som skal stå for screening og behandling af evt. anmeldelser kan vi også bidrage med relevant rådgivning herom, ligesom at vi kan være løbende sparringspartner til enheden.

Rådgivning

Er du i tvivl om, om din virksomhed er forpligtet til at etablere en whistleblowerordning, eller ønsker du at høre mere om mulighederne herfor, er du velkommen til at kontakte os.