Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Om os

Forretningsorienteret advokatvirksomhed

Kirk Larsen & Ascanius er en moderne advokatvirksomhed med kontorer i Esbjerg, København, Herning og Skjern. Virksomheden blev etableret i 1973 og er udelukkende udviklet gennem organisk vækst.

Virksomheden har et Advisory Board bestående af højtkvalificerede erhvervsfolk samt et IT Advisory Board med kompetente IT-kyndige personer, der på det strategiske plan rådgiver virksomheden vedrørende udvikling og drift.

Den daglige ledelse varetages af firmaets CEO. Den korte beslutningsproces sikrer, at vi hurtigt kan tilpasse mål og strategier til de omgivne forhold, der er under konstant forandring. På den måde lægger vi os tæt op af de principper, der gælder for drift af de erhvervsvirksomheder, vi betjener som kunder.

Virksomheden beskæftiger knap 100 medarbejdere.

Værdi for kunden

Formålet med vores rådgivning er at skabe værdi hos kunden. Vores kunder er erhvervslivet. Vi tilstræber altid en forretningsmæssig tilgang til advokatarbejdet. Dette indebærer en accept af, at juraen ofte blot er ét blandt mange relevante aspekter, der skal inddrages, hvis kunden samlet set skal opnå det bedste resultat.Vore advokater deltager som aktive medlemmer i virksomhedsbestyrelser. Herved opnås indsigt i de forretningsmæssige muligheder og udfordringer, der møder en virksomheds ledelse og ejere. En sådan indsigt i erhvervslivets vilkår er værdifuld i vores daglige rådgivning.

Ud over traditionel juridisk rådgivning deltager vi ofte i forhandlinger på vegne af vores kunder. Det er vores erfaring, at aktiv deltagelse i forhandlinger er et af de områder, hvor vi ofte kan tilføre kunden betydelig merværdi.

Kirk Larsen & Ascanius prioriterer kontakter og netværk højt. Det er ambitionen, at vores kunder skal drage fordel af de netværk, som vi indgår i. Dette sker bl.a. ved etablering af kontakt mellem potentielle købere og sælgere samt samarbejdspartnere.

Succeskriteriet for os er at tilføre vore kunder størst mulig værdi.

IT, nærvær og kapacitet

Kirk Larsen & Ascanius arbejder konstant med udvikling af IT. Vores IT-afdeling forestår den interne uddannelse af medarbejderne og udarbejder de IT-løsninger, som sikrer effektiviteten i sagsbehandlingen. Vore kunder har mulighed for, via netværksbaserede løsninger, at følge det enkelte sagsforløb.

Kirk Larsen & Ascanius stiller krav til medarbejderne om løbende videreuddannelse. Det er vores overbevisning, at et højt fagligt niveau inden for hvert enkelt fagområde, kombineret med hurtighed og effektivitet, sikrer en optimal sagsbehandling.

Vort samarbejde med kunden er en afgørende faktor i en optimal rådgivning. Vi tilbyder en fast kontaktperson, der kan sikre en hurtig og effektiv styring og koordinering af sagen fra start til slut. Afhængig af sagens karakter og opgavetype inddrages relevante advokater