Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Kursus:   Kend din kunde - i et forretningsmæssigt perspektiv

Deltag i Business Esbjergs undervisningsprogram i samarbejde med Kirk Larsen og Ascanius.

Hvor godt kender du som virksomhed dine kunder?

Er kreditværdighed og kundeomdømme blandt dine parametre, når du beslutter, hvorvidt du skal handle med kunder? Kurset giver dig gode råd og vejledning til, når du som virksomhed eller person vil indlede et nyt samarbejdsforhold (joint venture, I/S e.l)., et nyt udlånsforhold, levere på kredit e.l. og har et naturligt ønske om at sikre dig nødvendig og tilstrækkelig viden til at kunne vurdere din risiko ved det fremtidige samarbejde.

Kurset giver indblik i grundreglerne for hvidvask. Indblikket i grundreglerne skal være til stede og være klart, så der i tillæg hertil først kan skabes forståelse for, hvorfor vi har fået regelsættet og derefter også, hvordan regelsættet kan anvendes til afdækning af kreditrisici samt ikke mindst omdømmerisici. En systematisk afdækning af risici på forkant skal gerne føre til, at fokus i stedet kan holdes på drift, produktion og nyudvikling i samarbejdet med kunder og leverandører.

Undervisningen giver indblik i både traditionelle og aktuelle problemstillinger og indeholder mange cases og eksemplar samt inddragelse af afstemninger og drøftelser fra og med deltagere. Vi kommer igennem følgende punkter:

  • Grundreglerne om hvidvask?
    • Hensynene bag
    • Definition
  • Hvidvaskreglernes fordelagtige anvendelse på risikovurdering?
  • Risikovurderingsplanlægning
  • Cases
  • Lærings- og erfaringsopbygning
  • Anbefalinger og bistand?

Kurset afholdes af Carsten Ceutz, Partner, Advokat (L), som har hovedspeciale i insolvensretten. Her har han opbygget et stort fagligt netværk qua sine mange års erfaring og sit store engagement i kollegialt arbejde.

Carsten sikrer kreditorerne det bedst opnåelige resultat ved altid at tilgå opgaverne med et forretnings- og løsningsorienteret fokus.

Carsten repræsenterer finansielle kreditorer i forbindelse med blandt andet engagementer i finansiel og operationel leasing, udlån og pant til nødlidende andelsboligforeninger samt styring og realisering af fordrings- og virksomhedspant.

Carsten har derudover mangeårig anerkendt erfaring med undervisning i blandt andet finansieringsret, rekonstruktioner, konkursbehandling, tvangsopløsninger, panthaverregnskaber, virksomhedspant samt i reglerne om konkurskarantæne.

dato

D. 5. maj 2021

STED

Kirk Larsen & Ascanius, Esbjerg Brygge 28, 6700 Esbjerg

PROGRAM

08:00   Registrering og velkomst, Kirk Larsen & Ascanius byder på kaffe og let morgenmad

08:15    Undervisning: Kend din kunde - i et forretningsmæssigt perspektiv

09:45    Pause

10:00    Undervisning: Kend din kunde - i et forretningsmæssigt perspektiv

11:00     Tak for i dag


TILMELDING

Som medlem af Business Esbjerg er kurset gratis.
Tilmelding foregår via Business Esbjerg her.