Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Webinar: Risk Management 

Deltag i Business Esbjergs online undervisningsprogram i samarbejde med Kirk Larsen og Ascanius. 

Link til zoom sendes dagen før.

Hvordan kan du som virksomhedsejer/direktør spotte de første tegn på krise (økonomisk krise, underslæb eller bedrag)?

Når du registrerer de første tegn, hvorledes indsamler, håndterer og prioriterer du oplysningerne til brug for forberedelse af et beslutningsgrundlag, der kan anvendes til at inddæmme krisen eller genoprette virksomheden hurtigst muligt?

Med erfaring fra et betydeligt antal insolvenssager, hvor viden er indsamlet om årsagerne til krisen, har vi systematiseret en arbejdsproces og styring, som det fleste virksomheder heldigvis sjældent har brug for, men når de har, så kan det være afgørende for virksomhedens overlevelse.

Undervisningen giver indblik i både traditionelle og aktuelle problemstillinger og indeholder mange cases og eksemplar samt inddragelse af afstemninger og drøftelser fra og med deltagere. Vi kommer igennem følgende spørgsmål:

  • Findes der regler om kriseberedskab?
    • Hensynene bag
    • Definition
  • Hvordan bygges et kriseberedskab?
  • Hvordan og hvornår sættes beredskabet i gang?
  • Cases
  • Lærings- og erfaringsopbygning
  • Anbefalinger og bistand?

Kurset afholdes af Carsten Ceutz, Partner, Advokat (L), som har hovedspeciale i insolvensretten. Her har han opbygget et stort fagligt netværk qua sine mange års erfaring og sit store engagement i kollegialt arbejde.

Carsten sikrer kreditorerne det bedst opnåelige resultat ved altid at tilgå opgaverne med et forretnings- og løsningsorienteret fokus.

Carsten repræsenterer finansielle kreditorer i forbindelse med blandt andet engagementer i finansiel og operationel leasing, udlån og pant til nødlidende andelsboligforeninger samt styring og realisering af fordrings- og virksomhedspant.

Carsten har derudover mangeårig anerkendt erfaring med undervisning i blandt andet finansieringsret, rekonstruktioner, konkursbehandling, tvangsopløsninger, panthaverregnskaber, virksomhedspant samt i reglerne om konkurskarantæne.

Dato

D. 22. april 2021

PROGRAM

08:00     Velkomst

08:05     Undervisning: Risk management

09:00     Tak for i dag


TILMELDING

Som medlem af Business Esbjerg er kurset gratis.
Tilmelding foregår via Business Esbjerg her. Webinaret afholdes over Zoom - link følger.