Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Kursus: Ulovligt kapitalejerlån og ulovlig selvfinansiering

Deltag i Business Esbjergs undervisningsprogram i samarbejde med Kirk Larsen og Ascanius.

Få gennemgang af regler og muligheder, når uheldet er ude.

Virksomhedsejere er generelt meget opmærksomme på ikke at sammenblande selskabets økonomi og formue med ejerens økonomi og formue. Lovgivers og myndighedernes øgede fokus på bekæmpelse af hvidvask og den deraf følgende fokus på identiteten af formelle og reelle ejere har ikke mindsket behovet for denne opmærksomhed. Hvad kan man som selskab og hvad kan man ikke? Er det muligt at ”reparere” på en sammenblanding og dermed et ulovligt kapitalejerlån? Få gennemgang af regler og muligheder, når uheldet er ude….

Kurset har til formål at beskrive hensynene bag reglerne og konsekvenserne af reglerne og dermed også beskrive, hvad der er muligt for selskab og ejer og hvad der ikke er muligt.

Undervisningen giver indblik i både traditionelle og aktuelle problemstillinger og indeholder mange cases og eksemplar samt inddragelse af afstemninger og drøftelser fra og med deltagere og kommer ind på følgende emner:

 • Hvorfor regler om ulovligt kapitalejerlån?
  • Hensynene bag
  • Definition
 • Hvad er konsekvenserne?
 • Hvordan ”reparerer” man ulovligt kapitalejerlån?
 • Ansvar for og ved ulovligt kapitalejerlån?
 • Hvorfor regler om ulovlig selvfinansiering?
  • Hensynene bag
  • Definition
 • Hvad er konsekvenserne?
 • Hvordan ”reparerer” man ulovlig selvfinansiering?
 • Ansvar for og ved ulovlig selvfinansiering?

Kurset afholdes af Carsten Ceutz, Partner, Advokat (L), som har hovedspeciale i insolvensretten. Her har han opbygget et stort fagligt netværk qua sine mange års erfaring og sit store engagement i kollegialt arbejde.

Carsten sikrer kreditorerne det bedst opnåelige resultat ved altid at tilgå opgaverne med et forretnings- og løsningsorienteret fokus.

Carsten repræsenterer finansielle kreditorer i forbindelse med blandt andet engagementer i finansiel og operationel leasing, udlån og pant til nødlidende andelsboligforeninger samt styring og realisering af fordrings- og virksomhedspant.

Carsten har derudover mangeårig anerkendt erfaring med undervisning i blandt andet finansieringsret, rekonstruktioner, konkursbehandling, tvangsopløsninger, panthaverregnskaber, virksomhedspant samt i reglerne om konkurskarantæne.

Dato

D. 9. marts 2021

STED

Kirk Larsen & Ascanius, Esbjerg Brygge 28, 6700 Esbjerg

PROGRAM

08:00   Registrering og velkomst, Kirk Larsen & Ascanius byder på kaffe og let morgenmad

08:15    Undervisning: Ulovligt kapitalejerlån og ulovlig selvfinansiering

09:45    Pause

10:00    Undervisning: Ulovligt kapitalejerlån og ulovlig selvfinansiering

11:00     Tak for i dag


TILMELDING

Som medlem af Business Esbjerg er kurset gratis.
Tilmelding foregår via Business Esbjerg her.