Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Webinar: Ledelsesansvar

Deltag i Business Esbjergs online undervisningsprogram i samarbejde med Kirk Larsen og Ascanius.

Bliv klædt godt på til at styre din virksomhed gennem en krise, herunder tilpasse strategi og tilrettelægge krisestyring så tidligt som muligt i forløbet.

Alt sammen med det formål at sikre de mest optimale vilkår for din virksomheds overlevelse samt at vide, at der efterfølgende ikke er risiko for ledelsesansvar.

Den ledelse, der skal styre virksomheden gennem en krise og/eller foretage tilretning af strategi og høste frugterne af de mulige fordele en krise af og til også kan give, skal have viden om det risikofrie ledelsesrum, så fokus kan være på drift og udvikling.

Undervisningen giver indblik i både traditionelle og aktuelle problemstillinger og indeholder mange cases og eksemplar samt inddragelse af afstemninger og drøftelser fra og med deltagere.

  • Hvad er ledelsesnormen for ledelse (direktion og bestyrelse) i normalsituationen?
  • Hvornår ændres ledelsesnormen op mod krise og insolvens?
  • Hvorfor ændres ledelsesnormen?
  • Hvad er det nye tilladelige ledelsesrum, og hvilke værktøjer skal ledelsen bruge for at sikre sig mod ansvar?

Kurset afholdes af Carsten Ceutz, Partner, Advokat (L), som har hovedspeciale i insolvensretten. Her har han opbygget et stort fagligt netværk qua sine mange års erfaring og sit store engagement i kollegialt arbejde.

Carsten sikrer kreditorerne det bedst opnåelige resultat ved altid at tilgå opgaverne med et forretnings- og løsningsorienteret fokus.

Carsten repræsenterer finansielle kreditorer i forbindelse med blandt andet engagementer i finansiel og operationel leasing, udlån og pant til nødlidende andelsboligforeninger samt styring og realisering af fordrings- og virksomhedspant.

Carsten har derudover mangeårig anerkendt erfaring med undervisning i blandt andet finansieringsret, rekonstruktioner, konkursbehandling, tvangsopløsninger, panthaverregnskaber, virksomhedspant samt i reglerne om konkurskarantæne.

Dato

D. 25. februar 2021
Kl. 08.00 - 09.15

PROGRAM

08:00   Velkomst

08:15    Ledelsesansvar v/Carsten Ceutz, Partner, Advokat (L) hos Kirk Larsen & Acanius

09:00    Spørgsmål

11:15     Tak for i dag


TILMELDING

Som medlem af Business Esbjerg er kurset gratis.
Tilmelding foregår via Business Esbjerg her.

Pga. Covid-19 er arrangementet ændret til et online webinar, link til zoom sendes til deltagerne dagen før mødet.