Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Actona Company A/S

En af advokaterne hos Kirk Larsen & Ascanius var i en årrække forud for salget medlem af bestyrelsen i Actona Company A/S og havde som følge heraf et indgående kendskab til selskabets virksomhed, herunder selskabets datterselskaber i Kina og Ukraine.

Vi rådgav aktionærerne i Actona Company A/S i hele salgsprocessen helt fra de første overvejelser om at sælge virksomheden og til overdragelsen var endeligt gennemført. Ejerkredsen bestod, udover grundlæggeren, der stadig var hovedaktionær i selskabet, af 3 ledende medarbejdere. Forholdsvis kort tid efter beslutningen om at sælge virksomheden var truffet, afgik grundlæggeren desværre ved døden, og en af vores advokater blev bobestyrer i dødsboet. Som repræsentant for hovedaktionærens arvinger deltog vi derfor ikke kun som rådgivere men også som beslutningstagere i salgsprocessen. 

Arbejdet i forbindelse med salgsprocessens gennemførelse omfattede deltagelse i udvælgelse af og indgåelse af aftale med sælgernes corporate finance rådgiver, deltagelse i forhandlinger med køber, udarbejdelse af Letter of Intent, deltagelse i due diligence proces, rådgivning i forbindelse med indgåelse af aktieoverdragelsesaftale mv. samt forberedelse af og deltagelse i closing. Undervejs i processen skulle der løbende ske en afklaring af forskellige problemstillinger på sælgernes side, så man kunne fremstå som en enhed overfor køber. 

Det var af afgørende betydning for hovedaktionæren, at virksomheden kunne forblive en selvstændig virksomhed med hovedsæde i Holstebro-området, og at virksomheden ville blive videreført med fastholdelse af de grundlæggende værdier, som virksomheden var skabt på. Driften efter salget og de skabte resultater har vist, at Lars Larsen Group var den helt rigtige nye ejer til Actona Company A/S.