Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Service- og kvalitetsmål for rådgivning

Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius ønsker at yde den bedst mulige service og levere rådgivning af højeste kvalitet. Vi har derfor opstillet en række service- og kvalitetsmål, der gælder for virksomhedens medarbejdere og den rådgivning virksomheden leverer.

Service- og kvalitetsmålene revideres løbende.

Service- og kvalitetsmålene indebærer, at Kirk Larsen & Ascanius’ kunder, samarbejdspartnere og leverandører kan forvente, at:

 • Kirk Larsen & Ascanius yder en grundig, gennemarbejdet rådgivning af højeste kvalitet.
  virksomheden i videst muligt omfang anvender teknologi, der er tidssvarende og nødvendig for en kvalitetsmæssig, hurtig og effektiv sagsbehandling.
 • virksomhedens sager er digitaliserede og at alle sagsakter opbevares elektronisk.
  modtage ordrebekræftelse med beskrivelse af den ydelse, der er enighed om skal leveres.
  breve, mails eller telefoniske henvendelser besvares inden for virksomhedens responstid på 24 timer. Hvor det er rimeligt og forsvarligt kan rådgivningen ydes inden for samme frist. Er det ikke muligt at levere den efterspurgte rådgivning inden for 24 timer, vil der inden for tidsfristen oplyses, hvornår rådgivningen og evt. ønskede oplysninger kan forventes leveret.
 • virksomheden fortrinsvis korresponderer pr. mail af hensyn til hurtig og effektiv kommunikation.
  alle medarbejdere læser mails minimum 1 gang dagligt, når de er til stede i virksomheden. Er medarbejderen ikke til stede i virksomheden, vil der blive afsendt et autosvar, der angiver, hvornår medarbejderen er i virksomheden igen og kan forventes at besvare sine mails. Autosvaret vil endvidere indeholde oplysning om, hvem der kan kontaktes i medarbejderens fravær.
 • modtage kort beslutningsreferat umiddelbart efter mødets afholdelse med oplysninger om hvem, der gør hvad og hvornår.
 • få online adgang til egne sager og således 24 timer i døgnet få mulighed for at følge status og korrespondance på sager.
 • alle originale dokumenter kan opbevares hos Kirk Larsen & Ascanius. Tilbuddet om opbevaring af originale dokumenter er vederlagsfrit for kunden.
 • ansøgere, der – uopfordret eller på opfordring – har sendt ansøgning til virksomheden, modtager skriftlig bekræftelse straks ansøgning er modtaget.
 • kontaktoplysninger på alle virksomhedens medarbejdere findes på virksomhedens hjemmeside.