Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Konkurs  i landbrug

Kirk Larsen & Ascanius har en højt specialiseret tilgang til at behandle insolvens i landbruget, og har de senere år håndteret et meget stort antal konkurser i landbruget, såvel med fortsat drift som med afvikling for øje i tæt samarbejde med realkreditinstitutter og pengeinstitutter.

Vores tilgang er at sikre værdier for panthaver samtidig med, at vi har erfaringen til effektivt at drive og/eller afvikle bedriften med fokus på at mindske tabet for panthaver og landmand.

Behandlingen af landbrugskonkurser er meget komplekst og omfangsrigt, og arbejdet kræver en høj grad af indsigt i samtlige landbrugets forhold. 

Der er reelt ofte tale om endog meget store virksomheder med heraf følgende komplekse problemstillinger. Det kræver specialister at styre processen effektivt samt at nå frem til de rigtige løsninger. Her gør vi en afgørende forskel. Eksempelvis har vi bl.a. specialiseret os i at foretage miljøscreening af konkursramte landbrugsejendomme, ligesom vi er skarpe i analysearbejdet og afklaringen af komplekse panteretlige problemstillinger i landbruget.

Vi rykker ud med meget kort varsel, når situationen kræver det og kan håndtere samtlige problemstillinger i landbruget qua den store erfaring, vi har opnået gennem mange års behandling af landbrugskonkurser.

Vi kan håndtere fortsat drift i alle typer af landbrugsvirksomheder samt minkfarme, hønserier osv.

Vi bestræber os altid på at samarbejde med den konkursramte landmand. Er et samarbejde ikke muligt, kan vi efter aftale indsætte en driftsleder.

I Kirk Larsen & Ascanius’ insolvensteam beskæftiger vi - udover den juridiske stab, -to konsulenter, der indsættes efter behov på landbrugsejendommene, og som bistår kurator med praktikken. De to konsulenter er begge uddannede landmænd. Vi kan derfor løfte opgaven ”in-house”, også i de tilfælde, hvor samarbejdet med den konkursramte landmand ikke kan fortsætte.

Vi har håndteret adskillige konkursramte landbrug i drift og både vores teamsammensætning, driftshåndtering og rækkevidden af vores erfaring er med til at øge mulighederne for en – efter omstændighederne – gunstig løsning for panthaver og landmand.

Kirk Larsen & Ascanius har en målrettet og konstruktiv tilgang til rådgivning og uddanner kontinuerligt vores medarbejdere til at blive dygtige specialister, der kan eksekvere og opnå resultater. Vi rekrutterer de dygtige jurister og assistenter med særlig interesse indenfor landbruget med det formål konstant at kunne tilbyde den højest specialiserede rådgivning indenfor området.

Gennemsigtighed med ”KL OnlineKonkurs”
For at skabe gennemsigtighed og fremdrift i bobehandlingen, har Kirk Larsen & Ascanius udviklet ”KL OnlineKonkurs”.

”KL OnlineKonkurs” er en internetbaseret netadgang, der tilbydes panthaverne i konkursboerne. Panthaverne får dermed adgang til de centrale oplysninger i konkursboet – herunder en løbende opdateret status på inddrivelse af debitorer og på realisering af øvrige pantsatte aktiver.

Derudover tilbyder vi hosting af virtuelle datarum til brug for virksomhedsoverdragelser, herunder også til brug for overdragelse af landbrugsejendomme og større erhvervsejendomme.

Via denne adgang kan en panthaver få adgang til samtlige dokumenter i forbindelse med f.eks. en virksomhedsoverdragelse og en miljøscreening af en landbrugsejendom.

Derudover kan der gives en speciel indrettet adgang til 3. mand, det være sig køber, køberrepræsentant, mæglere osv.

29. okt. 2019

Højesteret har netop afsagt dom i den længe ventede prøvesag om behandlingen af EU-støtte i et landbrugskonkursbo

Læs mere
Digitalt univers.
Under vores digitale univers tilbyder vi vores kunder at få adgang til egne sager, læse vores guides vedrørende juridiske forløb, som vores kunder eller virksomhed får behov for at gennemgå i deres levetid, f.eks. ejerskifteguide. Endvidere kan kreditorer i konkursboer anmelde tilgodehavender i konkursboer.