Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Inkasso -  Fast ejendom

Hos Kirk Larsen & Ascanius har vi mere end 30 års erfaring med at inddrive tilgodehavender hos dårlige betalere. Som et naturligt led heri har vi speciale i realkreditinkasso og inddrivelse af andre fordringer med sikkerhed i fast ejendom.

Derfor kan vi også levere en hurtig og effektiv sagsbehandling i hele landet.

Vi bistår en række realkreditinstitutter, banker og offentlige myndigheder med det fælles mål at opnå det bedste resultat for dem.

Hos Kirk Larsen & Ascanius arbejder vi altid for at skabe det bedste resultat for kunden. Vores inddrivelse er konsekvent, men samtidig under hensyntagen til gældende lovgivning.

Hver enkelt ejendom er forskellig, og det har stor betydning for inkassationen, om der er tale om en landbrugs-, erhvervs-, udlejningsejendom, privat bolig, andelsbolig eller andet. Ved indlevering af en sag til os, skræddersyr vi derfor teamet, som sikrer den bedst mulige løsning for vores kunder.

Med det rette team fremmes sagen altid bedst muligt, ligesom alle relevante forhold afdækkes.

For at opnå det bedste resultat bistår vi gerne fra det tidligst mulige tidspunkt. Vi varetager gerne hele inkassoforløbet fra udsendelse af rykkerskrivelser til gennemførsel af en eventuel tvangsauktion.

Herudover repræsenterer vi både banker og realkreditinstitutter før, under og efter tvangsauktioner. Hvis en ejendom hjemkøbes på en tvangsauktion, varetager vi alle ekspeditioner i forhold til opfyldelse af auktionsvilkårene.

Vores skræddersyede teams har stor erfaring i at drive og administrere alt lige fra udlejningsejendomme til landbrug med det formål, at opnå det bedst mulige resultat frem til et salg af ejendommen.

Hos Kirk Larsen & Ascanius har vi fokus på, at ejendommens værdi ved salg i fri handel afhænger af en række parametre. Derfor tilbyder vi at gennemgå alle relevante forhold – herunder:
 

  • Miljøforhold
  • Offentlige tilladelser
  • Optimering af lejeforhold
  • Salgsoptimering af de fysiske forhold
  • Vedligehold og sikring
     

Ved denne fremgangsmåde sikres det, at alle ejendommens kvaliteter fremhæves, ligesom eventuelle uklarheder afdækkes.

Under salgsprocessen varetager vi kundens interesser bedst muligt. Denne kommercielle tilgang til sagerne giver i sidste ende det højeste provenu.

Hvis I ønsker at høre mere om, hvad vi kan tilbyde jer, er I velkomne til at kontakte os via mail på  inkasso@kirklarsen.dk eller telefon på 76 11 54 30