Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Insolvensret

Hos Kirk Larsen & Ascanius er insolvensretten et højt prioriteret og højt specialiseret område.

Kirk Larsen & Ascanius har til stadighed et stort antal konkursboer under behandling i afdelingen. Vores styrke er at finde en praktisk og samtidig juridisk holdbar løsning i kreditorernes samlede interesse.

Kirk Larsen & Ascanius’ insolvensafdeling håndterer primært:

  • Konkursboer, herunder landbrugskonkursboer
  • Rekonstruktionssager
  • Kreditorrepræsentation
  • Tvangsopløsningssager

Hos Kirk Larsen & Ascanius kan vi rykke ud med alle de nødvendige specialister med meget kort varsel, og vi er altid tilgængelige. Vi har indgående erfaring med at styre konkursprocessen under et stort tidspres og under hensyntagen til sagens mange parter.

Vi har en årelang erfaring med prissætning af eget arbejde, og vi mestrer derfor budgetmodeller, budgetopfølgninger og anden rapportering overfor pantekreditorer. Forventningsafstemning, kommerciel tilgang og transparens er nøgleordene.

Derudover har vi implementeret den digitale konkursrobot BELLA (Bankruptcy Estate Lawyer’s Legal Assistant). Implementeringen er et led i den digitaliseringsproces, som Kirk Larsen og Ascanius generelt har sat på dagsordenen, hvor digitale værktøjer understøtter sagsbehandlingen for at sikre en bedre og mere smidig proces.

Transparens i sagsbehandlingen med BELLA
BELLA er således en styrkelse af den meget specialiserede rådgivning, som vores insolvensafdeling yder. Værktøjet giver kreditorer og panthavere mulighed for at søge informationer og status i samtlige de konkursboer de måtte være kreditor i – og som er knyttet til portalen - via ét login.

Konkurs i landbrug
Kirk Larsen & Ascanius har en højt specialiseret og kommerciel tilgang til at behandle insolvens i landbruget, og har i de senere år håndteret et meget stort antal konkurser i landbruget, såvel med fortsat drift som med afvikling for øje og i tæt samarbejde med realkreditinstitutter og pengeinstitutter.

Vores tilgang er at sikre værdier for panthaverne samtidig med, at vi har erfaringen til effektivt at drive og/eller afvikle bedriften med fokus på at minimere tabet.

Behandlingen af landbrugskonkurser er meget komplekst og omfangsrigt, og arbejdet kræver en høj grad af indsigt i samtlige landbrugets forhold. 

Der er reelt ofte tale om endog meget store virksomheder med heraf følgende komplekse problemstillinger. Det kræver specialister at styre processen effektivt samt at nå frem til de rigtige løsninger. Her gør vi en afgørende forskel. Eksempelvis har vi bl.a. specialiseret os i at foretage miljøscreening af konkursramte landbrugsejendomme, ligesom vi er skarpe i analysearbejdet og afklaringen af komplekse panteretlige problemstillinger i landbruget.

Vi kan håndtere fortsat drift i alle typer af landbrugsvirksomheder samt minkfarme, hønserier osv.

Link til Kirk Larsen & Ascanius kreditorportal kan findes her
Den fælles portal for de deltagende kuratorkontorer kan tilgås via dette link.

11. dec. 2019

Advokat Carsten Ceutz, starter som partner hos advokatfirmaet Kirk Larsen & Ascanius 1. januar. Han vil i samarbejde med Corna Levin Munch stå i spidsen for en udbygning af advokatfirmaets insolvensafdeling i København.

Læs mere

Konkurs: Hvem dækker omkostningerne til skyldnerens gældssanering, når konkursboet sluttes uden midler, jf. Konkurslovens § 143?

Læs mere