Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Insolvensret

Hos Kirk Larsen & Ascanius er insolvensretten et højt prioriteret og højt specialiseret område.

Kirk Larsen & Ascanius har til stadighed et stort antal konkursboer under behandling i afdelingen, og vi tilkaldes ofte tidligt i forløbet i forhold til at assistere typisk panthavere med at afklare, hvorvidt der er en farbar vej ud af den økonomiske krise, eller om det er nødvendigt at overveje konkurs eller rekonstruktion.

Derudover arbejder afdelingen med rådgivning af kreditorer i forhold til kriseramte virksomheder.

Efter behov tilknyttes jurister med andre specialer; f.eks. jurister med en transaktionsbaseret baggrund.

Kirk Larsen & Ascanius’ insolvensafdeling håndterer primært:

  • Konkursboer, herunder landbrugskonkurser
  • Rekonstruktionssager
  • Administration og salg af landbrugs- og erhvervsejendomme hjemkøbt af panthavere på tvangsauktion
  • Undersøgelser af omfang og tilstrækkelighed samt strukturering af sikkerheder
  • Undersøgelser af ledelses- og rådgiveransvar
  • Frivillige aftaler
  • Udenretlige omstruktureringer
  • Tvangsopløsningssager
  • Hurtighed og tilgængelighed
  • Behandling af insolvenssager kræver hurtighed, leveret af specialister indenfor området for at få såvel den bedste som den mest tidsbesparende behandling.

Hurtighed og tilgængelighed.
Behandling af insolvenssager kræver hurtighed, leveret af specialister indenfor området for at få såvel den bedste som den mest tidsbesparende behandling.

Hos Kirk Larsen & Ascanius kan vi rykke ud med alle de nødvendige specialister med meget kort varsel, og vi er altid tilgængelige.

Det er af afgørende betydning at få sagen tilrettelagt rigtigt fra starten for at sikre værdier og skabe grundlag for en eventuel virksomhedsoverdragelse.

Kirk Larsen & Ascanius arbejder for boets kreditorer, og gør sit ypperste for at afvikle konkursboer hurtigt, effektivt og med største muligt udbytte til kreditorerne.

Derudover er Kirk Larsen & Ascanius’ insolvensafdeling - på alle niveauer - uddannede til selvstændigt at håndtere alle former for insolvenssager.

Gennemsigtighed med ”KL OnlineKonkurs”
For at skabe gennemsigtighed og fremdrift i bobehandlingen, har Kirk Larsen & Ascanius udviklet ”KL OnlineKonkurs”.

”KL OnlineKonkurs” er en internetbaseret netadgang, der tilbydes panthaverne i konkursboerne. Panthaverne får dermed adgang til de centrale oplysninger i konkursboet – herunder en løbende opdateret status på inddrivelse af debitorer og på realisering af øvrige pantsatte aktiver.

Derudover tilbyder vi hosting af virtuelle datarum til brug for virksomhedsoverdragelser, herunder også til brug for overdragelse af landbrugsejendomme og større erhvervsejendomme.

Via denne adgang kan en panthaver få adgang til samtlige dokumenter i forbindelse med f.eks. en virksomhedsoverdragelse og en miljøscreening af en landbrugsejendom.

Derudover kan der gives en speciel indrettet adgang til 3. mand, det være sig køber, køberrepræsentant, mæglere osv.

Særligt om konkurser i landbrug og Kirk Larsen & Ascanius' Landbrugsteam