Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

International advokatorganisation

Udviklingen på de globale markeder har medført, at en del af vore kunder driver virksomhed i flere forskellige retssystemer. For at kunne opfylde vore kunders behov er vi medlem af den internationale advokatorganisation LAWorld (www.laworld.com). Vi blev opfordret til at repræsentere LAWorld i Danmark.

Video: LAWorld præsentation

Vores aktive medlemskab af en sådan organisation har gjort det muligt for os at skabe en værditilførsel for vore kunder ved at kunne henvise dem til et firma i en udenlandsk retskreds i sikker forvisning om, at vore medlemskolleger besidder et serviceniveau tilsvarende vores. Alle medlemmer har en bred praktisk erhvervsmæssig, selskabsretlig og forretningsmæssig erfaring, herunder retssagsbehandling, og er i stand til at hjælpe vore kunder med problemstillinger i forbindelse med handel på tværs af landegrænser, udflytning af virksomhed og internationale kontrakter. Vore LAWorld-kolleger er som os stærkt dedikeret til brugen af den nyeste teknologi og har engelsktalende advokater, der kan kommunikere effektivt med os.

En liste over medlemmer af LAWorld samt over internationale retslige opdateringer kan findes på www.laworld.com.