Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Planret og Miljø

Miljøretlige forhold får stadig større betydning for den virkelighed, som virksomheder drives i. Det gælder både ved beslutninger om opstart, afvikling, udvikling og køb & salg af en virksomhed, eller når virksomheden ændrer eller påbegynder nye aktiviteter og anlæg. 

Kravene til virksomhederne er et ofte omfattende og kompliceret regelsæt, hvor en stadigt stigende del er fastlagt af EU og praksis fra en række klagenævn. 

Hos Kirk Larsen & Ascanius er vi opdaterede på miljøretten og rådgiver om alle miljøretlige forhold, herunder 

  • Kommune- og lokalplaner
  • VVM
  • Skove
  • Jordforurening
  • Naturbeskyttelse og habitater
  • m.v.

Kontakt os og få en uforpligtende drøftelse af rådgivningsopgaver indenfor miljøområdet.

1. apr. 2015

SKAT har strammet op i forhold til betingelserne for skattefritagelse ved frivilligt salg før påtænkt ekspropriation.

Læs mere