Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

HR Jura

Vores meget erfarne, kompetente og engagerede specialistteam bistår med alle typer af HR-juridiske opgaver.

Teamet består primært af advokater uddannet på de største danske advokatkontorer og yder generelt en service og en kvalitet på højeste niveau til konkurrencedygtige priser.

Vi har omfattende erfaring med at rådgive multinationale virksomheder og danske virksomheder, som agerer internationalt, herunder en række børsnoterede virksomheder. Men vi hjælper naturligvis alle typer af virksomheder, foreninger mv.

Endvidere har vi hjulpet adskillige direktører og andre ledende medarbejdere i forskellige typer af virksomheder.

Vi påtager os meget gerne opgaver for andre medarbejdere, i det omfang vi mener, at vi kan gøre en reel forskel for dem, inden for en rimelig økonomisk ramme.

Vores rådgivning er helhedsorienteret. Det betyder, at vi har fokus på såvel juraen som andre relevante forhold i relation til den konkrete opgave, herunder f.eks. at beskytte/fremme virksomhedens kommercielle interesser, kommunikation med medarbejderne og andre interessenter, virksomhedens image.

Vi har et omfattende og stærkt internationalt netværk, som omfatter store og mellemstore advokatfirmaer i hele verden, som vi stiller til rådighed for vores klienter. 

Hvis din virksomhed eller du har behov for HR-juridisk rådgivning deltager vi gerne i en uforpligtende samtale herom.

Rådgivning af virksomheder

Vi rådgiver om gængse HR-juridiske opgaver, som f.eks.

 • Udarbejdelse af ansættelseskontrakter, opsigelser, advarsler, personalehåndbøger fratrædelsesaftaler mv.
 • Håndtering af HR-juridiske tvister, f.eks. sag vedrørende usaglige afskedigelser
 • Bistand i forbindelse med håndhævelse af konkurrence- og kundeklausuler
 • Bistand ved overenskomstforhandlinger

Endvidere rådgiver vi om mere specielle HR-juridiske problemstillinger, som f.eks.

 • Multinationale selskabers håndtering af medarbejdere
 • Internationale HR-projekter
 • Omstruktureringer, masseafskedigelser og flytning af medarbejdere
 • Bonus, aktieløn og andre incitamentsordninger
 • Flytning af arbejdskraft på tværs af landegrænser/mobility
 • HR-juridiske aspekter af M&A, outsourcing og andre transaktioner
 • Behandling af medarbejderes persondata
 • Medarbejderovervågning, baggrundstjeks etc.
 • Brug af sociale medier på arbejdspladsen

Rådgivning af direktører og andre ledende medarbejdere

Vores rådgivning vedrører typisk:

 • Udarbejdelse og forhandling af ansættelseskontrakten
 • Bonus, aktieløn og andre incitamentsordninger
 • Konkurrence- og kundeklausuler

Rådgivning af andre medarbejdere

Vores rådgivning vedrører typisk:

 • Uberettiget opsigelse/bortvisning
 • Diskrimination
3. jul. 2020

Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev den 5. juni enige om en forlængelse og samtidig udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning frem til og med 29. august. Efter denne dato skal ordningen ophøre endeligt.

Læs mere
8. apr. 2020

Behovet for personlige værnemidler i Europa er steget markant, efter at coronaepidemien har gjort sit indtog i Europa. Yderligere er der tale om varer, der har væsentlig betydning i arbejdet med bekæmpelsen af coronavirussen.

Læs mere
2. apr. 2020

Alle danske virksomheder er i større eller mindre omfang berørt af den nuværende coronakrise. Nogle brancher er blevet pålagt lukning af visse aktiviteter, og andre brancher oplever et voldsomt omsætningsfald pga. de verdensomspændende restriktioner på rejser ind og ud af landene.

Læs mere
2. apr. 2020

COVID-19 pandemien har medført, at en række myndigheder og virksomheder oplever mangel på arbejdskraft som følge af mange sygdoms- eller karantæneramte medarbejdere, eller fordi de har særlige opgaver i forbindelse med COVID-19.

Læs mere
20. mar. 2020

Trepartsaftalen mellem Regeringen, Fagbevægelses Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening om lønkompensation er mundet i et lovforslag. Lovforslaget forventes vedtaget 24. marts 2020.

Læs mere
18. mar. 2020

Danske virksomheder er under pres som følge af de udfordringer den nuværende COVID-19 epidemi medfører. Mange virksomheder oplever, at de foranstaltninger der implementeres for at bremse udviklingen i smittespredning giver et drastisk fald i omsætningen, og for mange virksomheder er der nu pålæg om at lukke i en periode.

Læs mere