Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Erhvervslejeret

Vi yder specialiseret rådgivning inden for erhvervslejeretten, som omhandler husrum, der udelukkende bruges til andet end beboelse. I den forbindelse arbejder vi også med kontrakter, som benævnes leasing, franchise eller forpagtning.

Lovgivningen omkring erhvervsleje er meget kompliceret, og det er derfor vigtigt, at søge kompetent rådgivning, når man har med sådanne lejemål at gøre.

Med baggrund i vores erfaring på området, har vi oparbejdet en stor specialviden omkring udfærdigelse af lejekontrakter og udformningen af de bestemmelser, en sådan kontrakt skal indeholde.

Vi rådgiver bl.a. om;  

  • Udfærdigelse af erhvervslejekontrakter
  • Rådgivning generelt vedrørende indgåelse af lejekontrakt, vilkår m.m.
  • Lejeregulering
  • Afståelses og fremlejeret
  • Fraflytning og istandsættelse
  • Lejeretlige tvister i øvrigt

Vi tilbyder altid en uforpligtende snak omkring vores rådgivning indenfor erhvervslejeret.

30. mar. 2020

Som det fremgår af dagspressen, har en række større detailkæder i Danmark, der driver virksomhed fra lejede lokaler, meddelt udlejerne at de indtil videre suspenderer huslejebetalingen, på grund af corona virussen og de som følge heraf iværksatte foranstaltninger.

Læs mere
1. maj 2015

Ny lov "Forenkling og modernisering af lejelovgivningen" indeholder bl.a. ændring om huslejeregulering m.m.

Læs mere