Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Hyppigt stillede spørgsmål ifm. boligkøb

1. Ejerskifteforsikring


Hvad er en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring er en forsikring, der dækker skjulte skader på en ejendom, som ikke står anført i tilstandsrapporten eller i elinstallationsrapporten i forbindelse med en ejendomshandel.  Det er således en skade som køber ikke har kendt til på tidspunktet for overtagelse. 

Køber skal sørge for, at der tegnes en ejerskifteforsikring.

For at kunne tegne en ejerskifteforsikring er det en forudsætning, at sælger har fået udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport.

Det betyder samtidig, at en ejerskifteforsikring ikke dækker skader anført i ejendommens tilstandsrapport, samt skader, hvor andre forsikringer dækker.

En ejerskifteforsikring dækker altså ikke noget, der allerede er nævnt i tilstandsrapporten, men derimod skjulte fejl og mangler, opstået før købers overtagelse af ejendommen 

Der udbydes to typer ejerskifteforsikringer, én med standarddækning og én med udvidet dækning.  Ikke alle forsikringsselskaber tilbyder udvidet dækning.


Bør jeg tegne en ejerskifteforsikring?

Sælger har et 10-årigt ansvar for de skader, fejl og mangler, der måtte være i huset før salget.

Hvis sælger fremlægger tilstandsrapport, elinstallationsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring for køber i forbindelse med en købsaftale, bortfalder det 10-årige ansvar for sælger.

Det er vigtigt at sælger fremsætter tilbud om ejerskifteforsikring enten før underskrift af købsaftalen, eller senest i forbindelse med underskrift. 

Hvis du/I som køber vælger ikke at tegne en ejerskifteforsikring, da kan køber ikke gøre noget krav gældende overfor sælger i henseende til skjulte fejl og mangler efterfølgende, da sælger har fraskrevet sig ansvaret netop ved at tilbyde køber en ejerskifteforsikring.

Det er altså du/I som køber, der vælger, om der skal tegnes en ejerskifteforsikring eller ej.

Vi anbefaler, at der tegnes en ejerskifteforsikring. 

Du/I behøver ikke vælge den ejerskifteforsikring, som sælger tilbyder, men kan selv indhente forsikringstilbud, der passer bedre til Jeres behov og ønsker. 

Sælger skal dog altid tilbyde at betale halvdelen af præmien for ejerskifteforsikringen for det af ejendomsmægler indhentede tilbud. 

Det vil sige at hvis ejendomsmæglerens tilbud lyder på kr. 8.000, skal sælger betale halvdelen heraf, eller kr. 4.000, også selvom du/I måtte vælge en dyrere forsikring, til eksempelvis kr. 12.000 i alt. I et sådant tilfælde, vil sælger skulle betale kr. 4.000 og du/I vil skulle betale kr. 8.000.

2. Hvad betyder fortrydelsesret?

I forbindelse med køb af fast ejendom har køber en lovbestemt fortrydelsesret.

Fortrydelse af et køb betyder, at køber betaler 1% af købesummen til sælger.

For fortrydelse af et ejendomskøb gælder en frist på 6 hverdage fra handlens indgåelse. Køber skal indenfor fristen på 6 hverdage give sælger eller dennes repræsentant (typisk sælgers ejendomsmægler) skriftlig besked om at fortrydelsesretten aktiveres.

3. Elinstallationsrapport og energimærke

Elinstallationerne er ikke en del af tilstandsrapporten, men beskrives i en særskilt rapport, nemlig el-installationsrapporten. Denne rapport udarbejdes på baggrund af en gennemgang af ejendommens elinstallationer. Som ved tilstandsrapporten er det de synlige og tilgængelige installationer, der vurderes. Det er derfor ikke en garanti mod ulovlige installationer eller skjulte fejl og mangler. Rapporten udarbejdes af en autoriseret el-installatør og den er gyldig i 1 år.

I modsætning til tilstandsrapporten og el-installationsrapporten er det lovpligtigt at der er et gyldigt energimærke på ejendommen, når den sættes til salg.

I en energimærkerapport vurderer en byggesagkyndig, hvor energivenlig en ejendom er, og den byggesagkyndige foreslår hvilke tiltag der kan gøres for at spare på energiforbruget i boligen. Boligen får en samlet karakter på en skala fra A til G, hvor A er det bedste.