Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Indenretlig Rekonstruktion

Hos Kirk Larsen & Ascanius har vi ekspertise i gennemførelse af indenretlige rekonstruktioner. Vi har høj faglighed og praktisk erfaring med udnyttelse af de værktøjer Konkursloven stiller til rådighed for gennemførelse af rekonstruktioner i form af virksomhedsoverdragelse og / eller tvangsakkord / betalingsudsættelse.

Med Folketingets vedtagelse af ændringer i Konkurslovens regler om rekonstruktionsbehandling i marts 2021 (L65) er der kommet langt bedre muligheder for indenretlig rekonstruktion af levedygtige - men aktuelt udfordrede – virksomheder.

Lovændringen giver nye brugbare værktøjer til at undersøge mulighederne for gennemførelse af rekonstruktion, uden at det automatisk ender i en konkurs. Det er ligeledes blevet muligt dels at gennemføre en virksomhedsoverdragelse inden rekonstruktionsforslagets behandling, dels at virksomhedsoverdragelse af medarbejdere i rekonstruktion sidestilles med konkurs, således at erhverver alene indtræder i lønmodtagerforpligtelser fra rekonstruktionens indledning.      

5. jul. 2022

Når implementering af EU’s rekonstruktions- og insolvensdirektiv træder i kraft den 17. juli 2022, får det bl.a. den konsekvens, at virksomheder kan tages under forebyggende rekonstruktionsbehandling, allerede hvis der vurderes at være sandsynlighed for insolvens. Det skal øge chancerne for, at levedygtige virksomheder kan gennemføre en rekonstruktion.

Læs mere
10. feb. 2022

EU vedtog i 2019 et nyt direktiv, Rekonstruktions- og Insolvensdirektivet, som i løbet af sommeren 2022 skal implementeres i dansk ret. Konkursrådet har i forlængelse heraf offentliggjort betænkning nr. 1579, som indeholder rådets forslag til implementering ved ændringer i konkursloven. Læs mere om indholdet i Konkursrådets betænkning her.

Læs mere