Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Ægtepagt

Udgangspunktet i et ægteskab er formuefællesskab, hvor du og din ægtefælle hver især har en delingsformue.

Delingsformuerne omfatter som udgangspunkt alt, hvad I hver især ejer ved ægteskabets indgåelse eller senere erhverver.

Ved separation og skilsmisse ophører formuefællesskabet, og delingsformuerne skal opgøres og deles.

En bodeling er en ligedeling af jeres netto-delingsformue, hvor I hver især har ret til halvdelen af værdien af den anden ægtefælles positive nettobodel mod selv at afgive halvdelen af jeres egen. 

Ønsker du ikke at dele dine aktiver med din ægtefælle i tilfælde af separation eller skilsmisse, vil det være nødvendigt for dig og din ægtefælle at oprette ægtepagt om særeje.

Der findes flere forskellige former for særeje, herunder:

Skilsmissesæreje

Du beholder din formue ved separation og skilsmisse, mens formuen deles, når du eller din ægtefælle afgår ved døden.

Fuldstændigt særeje
Du beholder din formue ved separation, skilsmisse og din ægtefælles død. Såfremt du afgår ved døden som førstafdøde, vil din ægtefælle ikke tage boslod, men din ægtefælle vil fortsat have arveret af dit fuldstændige særeje.

Kombinationssæreje

Du beholder din formue ved separation, skilsmisse og din ægtefælles død. Såfremt du afgår ved døden som førstafdøde, vil dit særeje blive fælleseje, hvor din ægtefælle både vil have krav på boslod og arv, ligesom din ægtefælle har mulighed for at sidde i uskiftet bo (med fælles børn).

En aftale om særeje kan begrænses til at angå

  • et eller flere af dine aktiver (genstandssæreje),
  • en del af din formue, afhængigt af hvordan eller hvornår du har erhvervet det pågældende formuegode (erhvervelsessæreje),
  • en brøkdel eller procentdel af din formue,
  • eller af et eller flere aktiver (brøkdelssæreje),
  • et bestemt beløb eller et bestemt beløb af værdien af et eller flere aktiver (sumsæreje),
  • hele din formue med undtagelse af et bestemt beløb,
  • eller med undtagelse af et bestemt beløb af værdien af et eller flere aktiver (sumdeling).

Gæld

Endvidere er det pr. 1. januar 2018 muligt via ægtepagt at gøre gæld til særeje. Dette kan f.eks. være relevant, hvis du ønsker, at din eller din ægtefælles studiegæld fra før ægteskabet ikke skal belaste den formue, I bygger op sammen.

Sidst kan du med din ægtefælle ved ægtepagt aftale, at en pensionsrettighed skal være særeje. En sådan aftale kan også omfatte fremtidige indbetalinger på pensionsrettigheden.

Du er altid velkommen til at kontakte os for nærmere information.