Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Beskatning fast ejendom

Et af virksomhedens specialer er beskatning af fast ejendom, hvor vi arbejder for en lang række institutioner og virksomheder, herunder flere børsnoterede selskaber.

Skattetrykket på fast ejendom har været stigende gennem de senere år. Stigningen skyldes, dels forhøjelser af de offentlige ejendomsvurderinger, dels forhøjelser af de procentsatser, hvorved ejendomsskatterne opkræves. Udviklingen aktualiserer virksomhedernes kontrol med, at der ikke opkræves større skatter end lovgivningen tillader.

Vi er altid indstillet på at foretage en uforpligtende gennemgang af kundens ejendomme med henblik på at vurdere, om der er forhold, som potentielt kan begrunde en reduktion af ejendomsskatterne. Det er vores erfaring, at dette ofte er tilfældet.

Såfremt kunden ønsker det, er vi indstillet på at drøfte en succesbaseret honoraraftale med et loft over vores honorar.

Digitalt univers.
I vores digitale univers kan kunder læse vores guides om juridiske forløb, f.eks. ejerskifteguide, ejendomsinvestorguide eller guide om udbud.