Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Arv og Skifte - Dødsbobehandling

Hvad sker der, når man mister én, man holder af?

Ved dødsfald opstår der en lang række spørgsmål for de efterladte, herunder 

  • hvem der skal tage sig af begravelsen,
  • hvem der anmelder dødsfaldet,
  • hvad man skal gøre, når afdødes konto er spærret,
  • om man hæfter for afdødes gæld,
  • om man skal skifte eller sidde i uskiftet bo,
  • hvordan aktiver overdrages til arvingerne og
  • om dødsboet er skattepligtigt eller skattefritaget.

Når man er i sorg, kan det være vanskeligt at skulle tage stilling til så mange spørgsmål, og det kan ligeledes være vanskeligt at forstå konsekvenserne heraf.

Hos Kirk Larsen & Ascanius kan vi rådgive dig om valg af skifteform, udlevering af boet fra skifteretten, salg af boets aktiver/arveudlæg, den skattemæssige behandling af boet, rådgivning om fordeling af arven i henhold til testamente eller arvelovens bestemmelser samt eventuel insolvens behandling.

Vi kan ligeledes være behjælpelige med at udfærdige diverse dokumenter, herunder skiftefuldmagter, begæring om boets udlevering, åbningsstatus, selvangivelse og boopgørelse.

23. okt. 2020

Ny dom fra Højesteret har nu slået fast, at pensions- og forsikringsselskaber ikke ved kundens passive accept kan ændre definitionen af ”nærmeste pårørende”.

Læs mere
15. jan. 2019

Når man er i sorg, kan det være vanskeligt at skulle tage stilling til de praktiske spørgsmål, der opstår i forbindelse med et dødsfald.

Læs mere
1. feb. 2015

Ligestillings- og Socialministeriet har sendt en betænkning på gade, der handler om ægtefællers økonomiske forhold, og forslag om en helt ny lov, der får den konsekvens, at ægtefolk, der ønsker et fuldstændigt formuefællesskab, må lave en ægtepagt om dette.

Læs mere