Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Konkurs

Kirk Larsen & Ascanius har løbende et stort antal konkursboer under behandling i afdelingen. Vores styrke er at finde en kommerciel juridisk holdbar løsning i kreditorernes samlede interesse.

Hos Kirk Larsen & Ascanius kan vi stille op med alle de nødvendige specialister med meget kort varsel, og vi er altid tilgængelige. Vi har indgående erfaring med at styre konkursprocessen under et stort tidspres, og under hensyntagen til sagens mange parter.

Vi har årelang erfaring med prissætning af eget arbejde, og vi mestrer derfor budgetmodeller, budgetopfølgninger og anden rapportering overfor pantekreditorer. Forventningsafstemning, kommerciel tilgang og transparens er nøgleordene.

1. mar. 2022

I landbrugsforhold er det almindeligt, at den konkursramte landmand forud for dekret er part i flere forskellige typer af løbende kontrakter, fx aftaler om leje af maskiner, staldbygninger eller leje af jord (forpagtning). Vestre Landsret har den 16. februar 2022 truffet afgørelse i en sag omkring retsvirkningerne af et konkursbos indtræden i en forpagtningsaftale.

Læs mere
30. jun. 2021

Med henblik på at beholde sit arbejde og hjælpe sin arbejdsplads igennem konsekvenserne af COVID-19 har flere lønmodtagere indgået aftaler om midlertidig lønnedgang med deres arbejdsgiver. Læs mere om de forskellige lønnedgangsaftaler samt de juridiske konsekvenser og dæknings-omfang i tilfælde af arbejdsgivers konkurs.

Læs mere
14. jan. 2021

Långiver bør ved udlån mod sikkerhed i svært omsættelige aktiver og udlån til låntagere, hvor svært omsættelige aktiver indgår i kreditvurderingen, være opmærksom på udfordringerne ved tvangsrealisation af sådanne aktiver.

Læs mere
11. dec. 2019

Advokat Carsten Ceutz, starter som partner hos advokatfirmaet Kirk Larsen & Ascanius 1. januar. Han vil i samarbejde med Corna Levin Munch stå i spidsen for en udbygning af advokatfirmaets insolvensafdeling i København.

Læs mere
29. okt. 2019

Højesteret har netop afsagt dom i den længe ventede prøvesag om behandlingen af EU-støtte i et landbrugskonkursbo

Læs mere