Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Offentlig ret

Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius yder juridisk rådgivning til kommuner og fælleskommunale virksomheder vedrørende såvel offentligretlige som privatretlige emner. Det kan dreje sig om ansættelsesret og arbejdsmarkedsret, om bistand i kommunalretlige og forvaltningsretlige forhold generelt, ekspropriationssager, miljø- og planlovssager eller om indgåelse af erhvervsmæssige kontrakter, f.eks. i forbindelse med udliciteringer.

Vi rådgiver ligeledes privatpersoner i tvister med offentlige myndigheder.