Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Kommercielle kontrakter

Det er afgørende for en god kontrakt, at den udfærdiges og forhandles på baggrund af en grundlæggende forståelse af virksomheden, herunder virksomhedens forretningsmodel, produkter, strategi og risikovillighed. Vi sætter os ind i og forstår disse forhold. Det er fundamentet for at kunne udfærdige en kontrakt, der matcher virksomhedens behov.

Potentielle investorer, finansieringsinstitutter og professionelle bestyrelser forlanger i dag, at virksomhedens risiko skal være under kontrol og i den forbindelse er virksomhedens kontrakter centrale.
Vi har omfattende erfaring i at skabe overblik over virksomhedens behov og i at udfærdige politikker for virksomhedens udfærdigelse af kontrakter.

Man skal være opmærksom på, at det er essentielt, at de juridiske vilkår drøftes tidligt i et forhandlingsforløb. Desværre ses det, at parterne går ud fra, at ”det juridiske klarer vi til sidst”. Desværre kan det vise sig, at der er for langt i mellem parternes forventninger om, hvem der skal bære en given risiko. Eller det kan ende med, at fordi man har investeret så meget i en forhandling og/eller udvikling af et projekt, så påtager en af parterne sig en risiko, som den pågældende virksomhed i virkeligheden ikke kan bære.

Det er blevet et mantra, navnlig i større virksomheder, at man skal have ”back to back”-aftaler. Det betyder, at hvis virksomhedens marked eksempelvis kræver, at man giver 5 årig ubegrænset driftsgaranti, så skal virksomhedens underleverandører give det samme.  Det er selvfølgelig fornuftigt set fra virksomhedens synsvinkel, men for underleverandøren vil det i mange situationer ikke give mening. Hvis leverandøren sælger et produkt til en megen beskeden værdi (en skrue) til en virksomhed, der anvender produktet i et meget bekosteligt produkt (en vindmølle), kan leverandøren ikke meningsfyldt påtage sig et ubegrænset ansvar for, at en defekt i det beskedne produkt medfører, at det bekostelige produkt fejler. Disse modsatrettede interesserede skal der findes en afbalanceret løsning på – alt andet kan få fatale konsekvenser.

Vi rådgiver bl.a. om

  • Agent- og distributøraftaler
  • Indkøbs- og salgsaftaler
  • Standardbetingelser
  • Rammeaftaler og OEM-aftaler
  • Ejeraftaler
  • Transportaftaler
  • Forskning- og udviklingsaftaler
  • Konsulentaftaler
6. dec. 2017

Salgs- og leveringsbetingelser - vid aftalefrihed mellem erhvervsdrivende.

Læs mere
7. nov. 2017

Ny dom fra den engelske Højesteret viser rækkevidden af en "fit for purpose"-klausul - kan udgøre en stor- og ofte ukendt - risiko for leverandørerne.

Læs mere
1. dec. 2014

Mangler ved leverede genstande kan en producent eller totalentreprenør gøres ansvarlig for. Det er der ikke noget underligt i. Derimod kan en ubehagelig overraskelse for producenten eller entreprenøren være, såfremt man gøres ansvarlig for driftstab eller andre følgeskader.

Læs mere