Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Boligrådgivning ved køb

Rådgivningen ved køb af bolig hos Kirk Larsen & Ascanius handler om, at du som køber får en uvildig rådgivning, der sikrer at forhandlingerne og gennemførelsen af selve bolighandlen forløber uden problemer. 

Købsaftalen udarbejdes af sælgers ejendomsmægler og denne repræsenterer alene sælger under handlen. Med det for øje har du brug for, at vi gennemgår alle købsaftalens vilkår for dig. Der kan i bilagene til købsaftalen, være forhold som kan være af stor betydning for dig og dine ønsker, bl.a. kan der på ejendommen kan være tinglyst servitutter, som kan sætte begrænsninger for dine muligheder for at om- og tilbygge, ligesom det kan være forurening af grunden.

Du kan have tillid til at juraen er på plads - du får overblik og kan tage stilling til alle ejendommens forhold, inden du binder dig ved underskrift på købsaftalen.

Du får en fast kontaktperson gennem hele forløbet, så du altid kan få relevant og kompetent rådgivning.

Før handlen:

Det er vigtigt,

  • at du, inden din underskrift af købsaftalen, sikrer dig, at der i  denne er indsat et forbehold for rådgiver og banks godkendelse af handlen i sin helhed, da det giver mulighed for, at du kan annullere handlen uden omkostninger for dig,
  • at der sker afklaring af samlivsforhold, herunder eventuelt behov for ægtepagt/samejekontrakt/testamente.

Under købsforhandlingerne:

Vi gennemgår købsaftale og øvrige aftaledokumenter og tager kontakt til ejendomsmægleren, hvis der er forhold der ikke er tilstrækkeligt oplyst.

Vi sender rådgivningsbrev til dig, der bl.a. indeholder

  • behovet for indsættelse af specielle betingelser om tegning af forsikring
  • orientering omkring tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten og ejerskifteforsikringstilbuddet og din retsstilling i relation til sælgers ansvarsfrasigelse
  • om der er behov for en selvstændig gennemgang af ejendommen af en af dig antaget bygningssagkyndig
  • udkast til godkendelsesbrev til mægler

Vi godkender handlen endeligt overfor ejendomsmægler.

Efter købet:

Vi modtager fra sælgers ejendomsmægler/rådgiver udkast til digitalt skøde og refusionsopgørelse og sørger for, at alle ekspeditioner gennemføres, enten direkte af os eller ved at guide dig i processen, så du kan være tryg helt frem til handlen er færdigekspederet.

Handlen afsluttes med at du modtager en udskrift af det tinglyste digitale skøde.

Læs mere om de hyppigst stillede spørgsmål i forbindelse med et boligkøb her.

Danske Boligadvokater

Partner og advokat Carsten Holmgaard er medlem af Danske Boligadvokater og har rådgivet private og erhvervsvirksomheder gennem 35 år – med køb og salg af fast ejendom som speciale.

Danske Boligadvokater er en landsdækkende forening med godt 150 advokater, der alle besidder et højt fagligt niveau inden for boligrådgivning. Foreningens medlemmer har fået branchens blå stempel som BOLIGadvokater, fordi de udelukkende arbejder efter de etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet.

boligadvokater

 

7. apr. 2020

Det er normalt, at man i forbindelse med køb og salg af fast ejendom får indarbejdet et advokatforbehold i købsaftalen. Dog er det ikke alle, der er klar over, hvilken betydning det kan have, når forbeholdet udnyttes.

Læs mere
9. okt. 2018

Handel med fast ejendom i Spanien er anderledes end i Danmark. Find gode råd om boligkøb i Spanien i artiklen.

Læs mere