Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Boligrådgivning ved køb

Rådgivningen ved køb af bolig hos Kirk Larsen & Ascanius handler om, at køber får en uvildig rådgivning, der sikrer at forhandlingerne og gennemførelsen af selve bolighandlen forløber uden problemer.

I forbindelse med køb af bolig, d.v.s. parcelhus, ejerlejlighed, anpartslejlighed eller anden boligform samt køb af sommerhus, rådgiver vi om følgende:

Før handlen:

 • Privatøkonomi, d.v.s. opstilling af budget eller gennemgang af allerede opstillede budgetter.
 • Familie- og arveretlige forhold, d.v.s. fortrinsvis spørgsmål om, hvorledes ugifte samlevende bør erhverve fast ejendom.
 • Skatteforhold, herunder specielt spørgsmål om ejerandele i forhold til skattefradragsreglerne.
 • Prisdannelsen på ejendomsmarkedet generelt, herunder de forhold, der påvirker prisdannelsen.

Under købsforhandlingerne:

 • Forhandling af købsvilkårene, d.v.s. den direkte kontakt med mægleren i forbindelse med prisforhandling, specielle vilkår m.v.
 • De økonomiske forhold, herunder forhold, der kan påvirke prissætningen på den konkrete ejendom.
 • Ejendommens finansiering, herunder gennemgang af ejendomsmæglerens og andres finansieringsforslag samt rådgivning vedrørende forskellige belåningsformer.
 • De juridiske forhold, herunder byggelovgivning, planlovgivning m.v.
 • Forsikringsforhold, herunder behovet for indsættelse af specielle betingelser om tegning af forsikring.
 • Tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten og ejerskifteforsikringstilbuddet, herunder specielt betydningen af købers retsstilling i relation til sælgers ansvarsfraskrivelse.
 • Byggeteknisk rådgivning, herunder hvorvidt der er behov for en selvstændig gennemgang af ejendommen af en af køber antaget bygningssagkyndig.
 • Fortrydelsesret, herunder betydningen af forbehold for advokatens godkendelse.
 • Kurssikring, herunder rådgivning om betydningen af kurssikring eller strakshjemtagelse af realkreditlån.

Efter købet:

 • Adkomstberigtigelse, d.v.s. udfærdigelse af digitalt skøde og tinglysning heraf.
 • Gældsovertagelseserklæringer, udfærdigelse og berigtigelse.
 • Refusionsopgørelse, udfærdigelse og ekspedition.
 • Handlen afsluttes med udskrift af tinglyst, retsanmærkningsfrit skøde og frigivelse af deponerede beløb.