Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

HR Jura og Persondata

HR Jura og Persondata er centrale områder i enhver virksomhed. Vi er specialiseret i hele paletten af ydelser vedrørende ansættelsesretlige problemstillinger, f.eks. udarbejdelse af kontrakter, herunder direktørkontrakter, fratrædelsesaftaler, bonus- og incitamentsordninger, rådgivning i henhold til overenskomster, masseafskedigelser og meget mere.

På persondataområdet rådgiver vi om indholdet af Persondataloven samt hvorledes virksomheder skal forholde sig i praksis. Vi arbejder altid ud fra en operationel tilgang og i samarbejde med virksomheden vurderer vi den behandling virksomheden foretager af personfølsomme oplysninger, herunder hvilken behandlingshjemmel virksomheden kan anvende. På baggrund heraf har virksomheden mulighed for at udarbejde det dokumentationsgrundlag, der skal danne grundlag for den adfærd virksomheden skal udvise for at overholde reglerne i Persondataloven.

Læs mere nedenfor.

Digitalt univers.
I vores digitale univers kan kunder læse vores guides om juridiske forløb, f.eks. ejerskifteguide, ejendomsinvestorguide eller guide om udbud.