Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Byggeri og Entrepriseret

Vi har bred erfaring inden for alle aspekter af bygge- og anlægsvirksomhed, hvor vi igennem mange år har ydet rådgivning i forbindelse med både små og store byggerier.

God juridisk rådgivning er ikke kun at løse et problem, men at undgå at der bliver et. Det er udgangspunktet for vores rådgivning til alle kunder, som arbejder med byggeri og entreprise.

Vi har dog også god erfaring med at løse de konflikter, der kan opstå i forbindelse med et byggeri. Igennem årene har vi ført et stort antal voldgiftssager, hvor vi har repræsenteret både bygherrer, totalentreprenører, hovedentreprenører, fagentreprenører og leverandører af byggematerialer.

Rådgivningen kan omfatte mange forskellige emner, herunder;

  • Forhandling af entreprisekontrakter
  • Indgåelse af rådgivningsaftaler
  • Aftaler med underentreprenører og leverandører
  • Betingelser og regler omkring leverancer
  • Service og vedligeholdelsesaftaler
  • Løsning af tvister via syn og skøn, sagkyndige beslutninger og voldgift

Vi er altid klar til at tage en uforpligtende snak om rådgivningsopgaver inden for dette område.

8. okt. 2020

I langt de fleste entrepriser bliver der udfærdiget byggetegninger til brug for projektet. Spørgsmålet er dog i hvilket omfang, disse er ophavsretligt beskyttet, og hvilken betydning dette har?

Læs mere
24. sep. 2020

I entreprise udfører entreprenøren sædvanligvis sin arbejdsydelse først – og kræver betaling efterfølgende, enten ved delmål, månedsvist eller efter byggeriets afslutning. Skulle bygherre undervejs få betalingsudfordringer, løber entreprenøren her er risiko, idet han har udført sin ydelse – men modtager alligevel ikke (fuld) betaling.

Læs mere
10. sep. 2020

I entreprise er det oftest det billigste tilbud, der får opgaven. Får entreprenøren undervejs betalingsudfordringer eller udfordringer med at levere til aftalt tid eller i aftalt stand, løber bygherre en risiko, idet bygherre – hvis bygherre skal have det færdiggjort eller udbedret – sædvanligvis vil skulle betale en højere pris end det billigste tilbud.

Læs mere
4. aug. 2020

Entreprenøren har i en række tilfælde ret til tidsfristforlængelse. Det er som følge heraf relevant for entreprenøren at være opmærksom på de tilfælde, hvor han tillige er berettiget til erstatning eller godtgørelse som følge af forsinkelsen.

Læs mere
19. maj 2020

Forsinkelser kan give alle parter i en byggeproces alvorlige bekymringer og kan i værste fald resultere i forskellige sanktioner, herunder ophævelse, dagbod og/eller erstatning.

Læs mere
26. mar. 2020

COVID-19 kan få kritiske følger for byggebranchen, herunder at entreprenørens medarbejdere ikke længere har mulighed for at møde ind som planlagt, at underentreprenører forsinkes, eller at leverancer af byggematerialer ikke modtages rettidigt.

Læs mere

Hvis entreprenørens ydelse ikke præsteres til aftalt tid, foreligger der som udgangspunkt forsinkelse. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor entreprenøren er berettiget til tidsfristforlængelse.

Læs mere