Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Persondata

Vi oplever en stigende interesse for rådgivning vedrørende persondataret. Der er også god grund til at være på forkant med de gældende regler og den kommende persondataforordning. Efter vores opfattelse er der en generelt øget opmærksomhed på, at persondata behandles korrekt – den øgede opmærksomhed ser vi både hos medarbejdere, kunder og andre samarbejdspartnere. Det betyder, at en saglig og sikkerhedsmæssigt forsvarlig behandling af persondata også er blevet et vigtigt element i virksomhedernes branding.

EU-forordningen om persondata finder anvendelse fra 25. maj 2018. EU-forordningen stiller bl.a. øgede krav til virksomhedernes dokumentation for databehandlingen, og derudover følger der et væsentligt forøget sanktionsniveau.

Vores eksperter i compliance og persondataret tilrettelægger rådgivningen, så den tilpasses og skræddersys til den enkelte virksomhed. For nogle virksomheder kan det være en god ide at få foretaget en compliance audit – altså en generel gennemgang af virksomhedens overholdelse af de gældende og kommende regler. Ofte vil en sådan audit blive fastlagt ud fra en indledende risikovurdering, således at arbejdet står mål med den værdi, det skaber for virksomheden.

Vi rådgiver både private virksomheder og offentlige myndigheder.

Vi tilbyder bl.a. rådgivning om:

 • God databehandlerskik
 • Generelle krav til indsamling, behandling, opbevaring og videregivelse af persondata
 • Behandling af persondata for medarbejdere
 • Behandling af persondata om kunder og andre forretningsforbindelser
 • Behandling af persondata til brug for udsendelse af nyhedsbreve mv.
 • Overførsel af persondata til lande uden for EU
 • Databehandleraftaler
 • IT-sikkerhedspolitikker
 • Vejledninger til medarbejdere der håndterer persondata
 • Persondatapolitikker eller anden orientering til datasubjekter
 • Datasubjekters rettigheder
 • Krav til samtykke
 • Forordningens krav til dokumentation
 • Kortlægning af dataflows
 • Persondatarets audit
 • Dataprotection Officer
18. feb. 2021

Den første danske bøde for overtrædelse af GDPR-reglerne er blevet givet til ILVA A/S, der havde opbevaret kundeoplysninger på ca. 350.000 kunder, som de ikke længere havde brug for efter bogføringslovens regler. Læs mere om dommen her.

Læs mere
19. nov. 2020

Når man som Dataansvarlig behandler personoplysninger, skal man bl.a. tage stilling til, med hvilken hjemmel man gør det. Sagt på en anden måde, skal man have et grundlag at behandle oplysningerne på. Hvis ikke man har det, er behandlingen ikke lovlig.

Læs mere
26. okt. 2020

Oplysningspligten er en af de forpligtelser, man som dataansvarlig har efter persondataforordningen. Mange virksomheder har udarbejdet en privatlivspolitik på deres hjemmeside, men er det overhovedet et krav, og er det nok, eller hvad skal man gøre for at efterleve kravene? 

Læs mere
29. sep. 2020

I starten af 2020 afgjorde Datatilsynet en sag vedrørende DMI’s behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende. I den forbindelse opdaterede Datatilsynet ligeledes sin vejledning om emnet, ligesom Erhvervsstyrelsen også opdaterede sin vejledning på området.

Læs mere
19. aug. 2020

Ifølge persondataforordningen skal man slette personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem. Forordningen giver imidlertid ikke svar på, præcis hvad slettefristen kan/skal være.

Læs mere
1. jul. 2020

Hvis du har været udsat for et brud på datasikkerheden, skal der som udgangspunkt ske anmeldelse til Datatilsynet. Det kræver, at I som virksomhed selv er opmærksomme på, hvad der egentlig er et brud på datasikkerheden, og at jeres medarbejdere ligeledes er klar over dette.

Læs mere
19. jun. 2020

Retten til indsigt er en af flere rettigheder, som følger af persondataforordningen. Hvilke krav må man stille, når man modtager en indsigtsbegæring, og hvad skal man gøre for at overholde reglerne?

Læs mere
17. jun. 2020

Folketinget har den 4. juni 2020 vedtaget et lovforslag, hvorefter der etableres en særlig whistleblower-ordning. Ordningen giver adgang til, at medarbejdere mv. anonymt kan anmelde mistanke om svindel med COVID-19 kompensationsordningerne.

Læs mere
7. apr. 2020

Da persondataforordningen trådte i kraft havde mange travlt med at få styr på deres databehandleraftaler. Mange er dog ikke klar over, at det ikke er nok blot at have en gyldig databehandleraftale.

Læs mere
9. mar. 2020

Datatilsynet har udarbejdet en vejledning, der omhandler behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende.

Læs mere
1. okt. 2015

Efter at have været 4 år undervejs, er den nye persondataforordning nu formelt vedtaget. Vi ved også nu, at forordningen finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere