Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Landbrugets Retsforhold

Landbruget har gennem den seneste tid gennemgået en forandring, der betyder, at vi i dag i højere grad skal anse en landbrugsbedrift som en produktionsvirksomhed på lige fod med andre produktionsvirksomheder indenfor det traditionelle erhvervsliv.

Den moderne landmand er i dag virksomhedsleder, og det afføder også større krav til de rådgivere, der tilknyttes landbrugsvirksomheden.

Faggruppen Landbrugets Retsforhold består af kompetente og højt specialiserede jurister og sagsbehandlere, der alle naturligvis har en stor viden og erfaring med landbrugsret.

Faggruppen har særligt specialiseret sig indenfor følgende discipliner:

  • Generationsskifte
  • Ejerformer i landbruget
  • Køb og salg af landbrugsvirksomheder

Generationsskifte

Faggruppen har bistået med generationsskifte af både små og store landbrugsvirksomheder. Vi ønsker at skabe løsninger, der sikrer både virksomheden, familien og formuen.

Ejerformer i landbruget

Den moderne landbrugsvirksomhed har udviklet sig til en moderne erhvervsvirksomhed. Det er bare ikke altid, at ejerformen er fulgt med.

Vores højtspecialiserede team tilbyder rådgivning i valg af ejerform, og etablering af selskaber.

Rådgivningen ydes ud fra en konkret vurdering med fokus på at tilpasse efter både virksomhedens og virksomhedsejerens behov, strategi og fremtidsudsigter.

Ved valget af den rette ejerform har vi fokus på de skatteretlige aspekter – det er en naturlig del af vores rådgivning.

Køb og salg af landbrugsvirksomheder

Vi ønsker at skabe værdi, uanset om du er køber eller sælger.

En virksomhedsoverdragelse forudsætter den rigtige planlægning og forberedelse, og det er derfor vigtigt at inddrage sine rådgivere tidligt i processen. På denne måde får vi mulighed for at bidrage med både vores kommercielle og juridiske indsigt, så den rigtige strategi vælges.

Danske Landbrugsadvokater

Alle advokater i faggruppen er medlemmer af Danske Landbrugsadvokater.

Danske Landbrugsadvokater er en forening af advokater, der interesserer sig for og beskæftiger sig med jordbrugserhvervenes forhold. Foreningen arrangerer kurser og har fokus på faglig sparring blandt foreningens medlemmer.

3. jul. 2020

Hvad enten er du er sælger, køber eller finasier ved handel med landbrugsejendomme/virksomheder, kan der være god økonomi i at kigge nærmere på om ejendommens fysiske forhold stemmer overens med de offentlige registreringer og om den igangværende produktion er lovlig.

Læs mere
22. jun. 2018

Den moderne landbrugsbedrift har udviklet sig til at være en produktionsvirksomhed og det stiller krav til valg af ejerform.

Læs mere
25. jan. 2018

Pant i betalingsrettigheder - nyt lovforslag sikrer gamle pantsætninger.

Læs mere
19. jan. 2018

Det bliver lettere for investorer at agere i landbruget - og støttesatsen for unge landbrugere fordobles.

Læs mere
Nyhed
EU støtte
30. aug. 2017

Hvor hører EU-støtten til i en landbrugskonkurs?

Læs mere