Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Landbrug

Landbruget har gennem den seneste tid gennemgået en forandring, der betyder, at vi i dag i højere grad skal anse en landbrugsbedrift som en produktionsvirksomhed på lige fod med andre produktionsvirksomheder indenfor det traditionelle erhvervsliv.

Den moderne landmand er i dag virksomhedsleder, og det afføder også større krav til de rådgivere, der tilknyttes landbrugsvirksomheden.

Faggruppen Landbrugets Retsforhold består af kompetente og højt specialiserede jurister og sagsbehandlere, der alle naturligvis har en stor viden og erfaring med landbrugsret. Endvidere kan alle medlemmer af faggruppen også tilføre elementer af jura fra andre fagområder.

Juristerne i faggruppen har således en transaktionsbaseret tilgang med erfaring fra M&A, ligesom juristerne har kompetencer både fra selskabsretten, skatteretten og insolvensretten.

Der arbejdes i faste teams, og der arbejdes efter specialudviklede projektstyringsmetoder, samt med specialudviklede IT-styringssystemer, for at kunne behandle sagerne hurtigst og bedst muligt, alt sammen i parternes interesse – uanset om sagen håndteres for en virksomhedsejer, for køber/sælger eller for pengeinstitut/kreditor.

Hvor det måtte være nødvendigt, trækker vi naturligvis på eksterne rådgivere, eksempelvis i forbindelse med udarbejdelse af gødningsregnskaber, markplaner osv., men vores ambition er at kunne håndtere tæt på samtlige opgaver indenfor området.

Faggruppen har særligt specialiseret sig indenfor følgende discipliner:

  • Generationsskifte
  • Ejerformer i landbruget
  • Overdragelse af landbrugsvirksomheder
  • Professionel sparring og optimering i landbruget

Generationsskifte

Faggruppen har bistået med generationsskifte af både små og store landbrugsvirksomheder. Vi ønsker at skabe løsninger, der sikrer både virksomheden, familien og formuen.

I den forbindelse er det vigtigt at have fokus på pre due diligencen, således at virksomheden er modnet til et generationsskifte. Dette sker i tær samarbejde med de involverede parter, forinden et egentligt generationsskifte påbegyndes.

Som rådgiver er det vigtigt for os at nå et resultat, der stiller parterne bedst muligt inden for de rammer, juraen har. Vi har derfor fokus på at optimere sælgers skattemæssige situation, samtidig med at købers finansiering lettes. At nå den rigtige helhedsløsning kræver dedikerede visionære rådgivere.

Ejerformer i landbruget

Den moderne landbrugsvirksomhed har udviklet sig til en moderne erhvervsvirksomhed. Det er bare ikke altid, at ejerformen er fulgt med.

Vores højtspecialiserede team tilbyder rådgivning i valg af ejerform, og etablering af selskaber.

Rådgivningen ydes ud fra en konkret vurdering med fokus på at tilpasse efter både virksomhedens og virksomhedsejerens behov, strategi og fremtidsudsigter.

Ved valget af den rette ejerform har vi fokus på de skatteretlige aspekter – det er en naturlig del af vores rådgivning.

Overdragelse af landbrugsvirksomheder

Vi ønsker at skabe værdi, uanset om du er køber eller sælger.

En virksomhedsoverdragelse forudsætter den rigtige planlægning og forberedelse, og det er derfor vigtigt at inddrage sine rådgivere tidligt i processen. På denne måde får vi mulighed for at bidrage med både vores forretningsmæssige og juridiske indsigt, så den rigtige strategi vælges.

Uanset om du er køber eller sælger, udgør en landbrugsvirksomhed en kompleks virksomhed, hvor der kan være faldgruber indenfor bl.a. ansættelsesret og miljø- og planret. Vi tilbyder en forretningsmæssig og juridisk gennemgang med fokus på de faldgruber, der kendetegner netop den konkrete landbrugsbedrift.

Hertil kommer, at vi bistår med rådgivning i relation til skat og finansiering i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen. 
 

Professionel sparring og optimering i landbruget

Vi har hos Kirk Larsen & Ascanius ekspertisen og muligheden for at tilknytte medlemmer af faggruppen, som professionel sparringspartner overfor både virksomhedslederen og pengeinstituttet. Vi kan indtage rollen som et bestyrelsesmedlem, der sparer med virksomhedslederen eller som medlem af en bestyrelse eller et gårdråd på vegne et pengeinstitut med henblik på f.eks undersøgelse af mulighederne for en turn-around. I dette arbejde vil vi efter behov inddrage vores specialistafdeling indenfor insolvens i landbruget.

I takt med at landbrugsvirksomhederne bliver større og større, bliver der også et behov for - ikke kun en faglig sparring - men også en strategisk sparring. Vi kan tilbyde kvalificeret rådgivning i forhold til optimering af driften, udvikling, ekspansion, gennemgang og udvikling af tekniske budgetter mv.

Det er vigtigt for landbrugsvirksomheden, at disse ting følges ad. Dette gælder ikke mindst for de landbrugsvirksomheder, der ønsker at ekspandere eller generationsskifte.

3. jul. 2020

Hvad enten er du er sælger, køber eller finasier ved handel med landbrugsejendomme/virksomheder, kan der være god økonomi i at kigge nærmere på om ejendommens fysiske forhold stemmer overens med de offentlige registreringer og om den igangværende produktion er lovlig.

Læs mere
22. jun. 2018

Den moderne landbrugsbedrift har udviklet sig til at være en produktionsvirksomhed og det stiller krav til valg af ejerform.

Læs mere
Nyhed
EU støtte
30. aug. 2017

Hvor hører EU-støtten til i en landbrugskonkurs?

Læs mere