Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Erhvervs- og personbeskatning

Kirk Larsen & Ascanius yder rådgivning indenfor dansk og international erhvervs- og personbeskatning.

Uanset hvilke tiltag af økonomisk karakter virksomheder foretager, bør de skattemæssige muligheder og risici forudgående belyses. Herved kan dispositionerne tilrettelægges og gennemføres skatteoptimalt, således at ubehagelige overraskelser undgås.

Den selskabsstruktur, som en virksomhed drives under, udløser givne skattemæssige konsekvenser såvel under den løbende drift som ved salg, fusion m.v. De skattemæssige konsekvenser er stærkt påvirkede af den valgte selskabs- og koncernstruktur, hvorfor vi anbefaler, at klienten og vi i samarbejde, med passende mellemrum, overvejer, om den eksisterende struktur er skatteoptimal.

Skat er naturligvis blot ét blandt flere parametre, der influerer på valget mellem alternative modeller. Erfaringen viser imidlertid, at hensynet til de skattemæssige konsekvenser ofte vejer tungt i beslutningsprocessen, hvilket er en naturlig følge af skattens ofte betydelige økonomiske belastning.

Vi besidder stor erfaring i at føre skatte- og afgiftssager ved såvel de administrative myndigheder som ved domstolene.

1. aug. 2015

Bindende svar angående spørgsmål om et aktivs værdi er alene gældende i 6 måneder, men måske er det slet ikke bindende. Der er 3 betingelser, der skal være opfyldt.

Læs mere
1. apr. 2015

SKAT har strammet op i forhold til betingelserne for skattefritagelse ved frivilligt salg før påtænkt ekspropriation.

Læs mere