Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Erhvervsfiskeri

Kirk Larsen og Ascanius har siden firmaets start i 1973 været meget engagerede i fiskeriets forhold.

Vi har opbygget en betydelig specialviden og stor erfaring inden for denne sektor. Udviklingen inden for fiskerierhvervet i Danmark og hele Nordatlanten stiller i dag store krav til den rådgivning, som både fiskere og industri har brug for. Når man skal navigere i et marked under forandring, har man brug for opdateret viden og information om den nyeste regulering på området.

Fiskerierhvervet er efter kapitalisering af fiskerettigheder og et årti med store omstruktureringer, nu udfordret af politiske krav om indgreb imod kvotekoncentration og i det hele taget en tættere regulering som stiller store krav til omhyggelig registrering af ejerforhold og økonomiske mellemværender i erhvervet.

Opdateret og specialiseret viden om baggrund og specifikke regler for

  • erhvervsfiskerselskaber,
  • overdragelse af Individuelt Omsættelige Kvoteandele (IOK) og Fartøjskvoteandele (FKA),
  • erhvervsfiskerkrav,
  • kvotelofter,
  • kvoteselskaber,
  • fiskeripuljer, samt
  • den løbende regulering og ændringer heraf og registrering hos Fiskeristyrelsens Fartøjsregister og Søfartsstyrelsens Skibsregister,

er absolut nødvendig for at kunne rådgive om transaktioner, generationsskifte og ejeraftaler m.v. indenfor erhvervsfiskeri.   

Vi tilbyder netop en sådan aktuel og specialiseret rådgivning til alle aktører inden for erhvervsfiskeri.