Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Samfundsansvar og ESG

Siden virksomhedens etablering i 1973 har vi været bevidste om vores samfundsansvar og flere af de elementer, der i dag indgår i ESG (Environment, Social og Governance) agendaen. De dyder og værdier, der dengang var i virksomheden, har vi videreført, og de gælder stadig i virksomheden. De er i dag en del af virksomhedens kultur og DNA. Ordentlighed går aldrig af mode og at have øje for kunder og medarbejdere og de initiativer, der kræver et bidrag, ej heller.

Vi forsøger på bedst mulig vis at favne bæredygtighed ved at engagere os og være synlige i initiativer, der er til gavn for det samfund, vi er en del af, hvad end det er inden for kultur, idræt, erhvervssamarbejde eller uddannelse. Desuden dyrker vi fremtidens lokale juridiske talenter gennem vores hæderkronede rekrutteringsprogram, der begynder allerede i de ældste klasser i folkeskolen og varer helt til og med universitetet.

Vi arbejder hver dag for at skabe værdi for vores kunder. Det gør vi gennem specialiseret rådgivning, stærke relationer og solid forretningsforståelse. Her spiller forståelsen for kundens forretning og ansvarlighed en central rolle.

Vi værner om virksomhedens troværdighed og har formuleret et etisk regelsæt - Code of Conduct, som alle medarbejdere i virksomheden tilstræbes at efterleve.

 

AdvokatKODEKS

Danske Advokater har etableret AdvokatKODEKS, hvor vi årligt forpligter os til at rapportere om vores arbejde med samfundsansvar og etik. Vi har været med siden AdvokatKODEKS’ets etablering og støtter forsat aktivt op herom. Det betyder, at vi udover at efterleve de advokatetiske regler også arbejder med kodeksets elementer: Synligt socialt ansvar, etiske dilemmaer, moderne ledelse, diversitet samt åbenhed og gennemsigtighed.

 

En udviklende arbejdsplads

Som advokatvirksomhed er et af vores vigtigste aktiver vores dygtige medarbejdere. Det betyder meget for os, at vi har en arbejdsplads med et arbejdsmiljø, hvor det er rart at komme på arbejde hver dag. Arbejdspladsen har en størrelse, hvor der er plads til at se den enkelte medarbejder individuelt, og det er en styrke.

Vi skaber rammerne for individuel udvikling, både fagligt og personligt, men indholdet skal skabes i fællesskab og med forståelse og respekt for både den enkelte og virksomheden.

 

Grøn ansvarliged

Som virksomhed tager vi del i det fælles ansvar, som den grønne omstilling kræver. Vi har indført initiativer, der skal medvirke til at sænke vores ressourceforbrug og derved mindske vores negative aftryk. Desuden rådgiver vi inden for flere områder af grøn omstilling såsom vindmøller, solceller, fjernvarme, biogas etc.