Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Konkurs  i Landbrug

Kirk Larsen & Ascanius har en højt specialiseret og kommerciel tilgang til at behandle insolvens i landbruget, og har i de sidste 10 år håndteret et meget stort antal konkurser i landbruget, såvel med fortsat drift som med afvikling for øje og i tæt samarbejde med realkreditinstitutter og pengeinstitutter.

Vores tilgang er at sikre værdier for panthaverne samtidig med, at vi har erfaringen til effektivt at drive og/eller afvikle bedriften med fokus på at minimere tabet.

Behandlingen af landbrugskonkurser er meget komplekst og omfangsrigt, og arbejdet kræver en høj grad af indsigt i samtlige landbrugets forhold. 

Der er reelt ofte tale om endog meget store virksomheder med heraf følgende komplekse problemstillinger. Det kræver specialister at styre processen effektivt og nå frem til de rigtige løsninger. Her gør vi en afgørende forskel. Eksempelvis har vi specialiseret os i at foretage miljøscreening af konkursramte landbrugsejendomme, ligesom vi er skarpe i analysearbejdet og afklaringen af komplekse panteretlige problemstillinger i landbruget.

Vi kan håndtere fortsat drift i alle typer af landbrugsvirksomheder, minkfarme, hønserier, osv.