Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Konkurs  i Landbrug

Kirk Larsen & Ascanius har en højt specialiseret og kommerciel tilgang til at behandle insolvens i landbruget, og har i de sidste 10 år håndteret et meget stort antal konkurser i landbruget, såvel med fortsat drift som med afvikling for øje og i tæt samarbejde med realkreditinstitutter og pengeinstitutter.

Vores tilgang er at sikre værdier for panthaverne samtidig med, at vi har erfaringen til effektivt at drive og/eller afvikle bedriften med fokus på at minimere tabet.

Behandlingen af landbrugskonkurser er meget komplekst og omfangsrigt, og arbejdet kræver en høj grad af indsigt i samtlige landbrugets forhold. 

Der er reelt ofte tale om endog meget store virksomheder med heraf følgende komplekse problemstillinger. Det kræver specialister at styre processen effektivt og nå frem til de rigtige løsninger. Her gør vi en afgørende forskel. Eksempelvis har vi specialiseret os i at foretage miljøscreening af konkursramte landbrugsejendomme, ligesom vi er skarpe i analysearbejdet og afklaringen af komplekse panteretlige problemstillinger i landbruget.

Vi kan håndtere fortsat drift i alle typer af landbrugsvirksomheder, minkfarme, hønserier, osv.

1. mar. 2022

I landbrugsforhold er det almindeligt, at den konkursramte landmand forud for dekret er part i flere forskellige typer af løbende kontrakter, fx aftaler om leje af maskiner, staldbygninger eller leje af jord (forpagtning). Vestre Landsret har den 16. februar 2022 truffet afgørelse i en sag omkring retsvirkningerne af et konkursbos indtræden i en forpagtningsaftale.

Læs mere
1. mar. 2022

Konkursrådet har den 1. februar 2022 sendt betænkning om nr. 1579 om revision af reglerne om rekonstruktion i høring. Betænkningen indeholder forslag til præciseringer af reglerne i konkurslovens § 12p og § 56 om fortsættelse af og indtræden i gensidigt bebyrdende aftaler ved henholdsvis rekonstruktion og konkurs. Du kan læse mere om de foreslåede ændringer her.

Læs mere
23. feb. 2022

Konkursrådet har den 1. februar 2022 offentliggjort betænkning nr. 1579 om revision af reglerne om rekonstruktion. Betænkningen handler primært om implementering af EU´s rekonstruktions- og insolvensdirektiv om forebyggende rekonstruktion. Vi har beskrevet de kommende regler nærmere her.

Læs mere
25. feb. 2021

Vestre Landsret har ved dom afsagt den 24. februar 2021 fastslået, at sikringsakten ved transport i EU-støtte skal anses for sket ved forhåndsdenunciation til Landbrugsstyrelsen og ikke først, når der indsendes støtteansøgning i et givent støtteår.

Læs mere
29. jan. 2021

Den 25. januar 2021 er der indgået en politisk aftale om erstatning til minkavlere og følgeerhverv i Danmark. Aftalen skal udmøntes i lov og bekendtgørelse, hvorfor det først i den kommende tid bliver muligt at tegne et klart billede af hvilke minkfarmere der er omfattet af aftalen.

Læs mere