Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Transport & Shipping

Juridiske problemstillinger indenfor transportbranchen er underlagt særlig lovgivning, hvor der kræves et indgående kendskab for at kunne yde optimal rådgivning.

Foruden særlig lovgivning er området særegent og rådgivning indenfor transport og shipping forudsætter derfor et godt praktisk kendskab til branchen og de særlige forhold, der relaterer sig til transport af gods, uanset om det er til lands, til vands eller i luften. 

Vi rådgiver om alle forhold indenfor transport. 

Erfaringsmæssigt ved vi, at en hurtig, proaktiv tilgang er den mest effektive og har den største værdi for kunden. På den måde kan risikoen for en række efterfølgende problemer minimeres. 

Vores rådgivning omfatter bistand i forbindelse med kontraktindgåelse, eksempelvis rammeaftaler med kunder, vognmandsaftaler, certepartier, tenders m.v., i forbindelse med såvel almindelige transportopgaver som individuelle, skræddersyede projekter og logistikløsninger. 

Ligeledes rådgiver vi i forbindelse med bortkomst, beskadigelse og forsinkelse af gods, forsikring, håndtering og oplagring, panterettigheder, fragtkrav, samt rets- og voldgiftssager.