Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

IP ret

Kirk Larsen & Ascanius yder rådgivning indenfor IP-retten med særligt fokus på markedsføringsret og ophavsrettigheder samt rådgivning forbundet med krænkelse af registrerede rettigheder, så som

  • Varemærker
  • Design

Ved beskyttelse af registreredes rettigheder og krænkelse af immaterielle rettigheder har retspraksis stor relevans, idet grænserne for, hvornår en handling eller et produkt krænker en beskyttet rettighed, konstant forandrer sig i takt med samfundets og erhvervslivets udvikling. Af konkurrencemæssige hensyn er det vigtigt for erhvervsvirksomheder at overvåge og beskytte deres rettigheder.

Kirk Larsen & Ascanius' rådgivere har stor erfaring med konflikt- og retssagsbehandling, herunder voldgift, indenfor IP-retten. Vi kan give møde ved alle instanser.

Kirk Larsen & Ascanius assisterer ligeledes med registrering af varemærker og designrettigheder.

8. jun. 2018

Lov om forretningshemmeligheder træder i kraft den 9. juni 2018.

Læs mere