Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Fast ejendom udland

Vi tilbyder specialiseret rådgivning til både investorer og private i forbindelse med køb af fast ejendom i udlandet. Vores erfaring og etablerede netværk af udenlandske samarbejdspartnere er et solidt fundament for god rådgivning omkring alle facetter af ejendomshandel uden for Danmark.
 

Investorrådgivning

Som investor er det vigtigt at sikre sig, at det kontraktmæssige grundlag er korrekt i forbindelse med investering i fast ejendom i udlandet. Det er afgørende at have kendskab til det pågældende lands love og regler samt de procedurer og kutymer, der benyttes i de respektive lande. Vi bistår med rådgivning og sikrer investors rettigheder, evt. med inddragelse af vore samarbejdspartnere i det pågældende land. Vi kan også hjælpe med at afdække de skattemæssige forhold i forbindelse med investeringen.
 

Privat investering

Sikkerhed

I udlandet forholder det sig noget anderledes med hensyn til sikkerhedsstillelse end i Danmark. En egentlig sikkerhedsstillelse, som vi kender det i Danmark, afhænger derfor af, at det medtages som vilkår i forhandlingerne i forbindelse med købet af ejerboligen.
 

Købsproceduren

Købsproceduren er forskellig fra land til land. Der kan være mange forhold, man skal være opmærksom på, fra første kontakt til ejendomsmægleren eller entreprenøren, eventuelle ansøgninger og godkendelser, ratebetalinger og sikring af overgangen af ejendomsretten. Det kan derfor være nødvendigt med specialiseret rådgivning, så processen kan gennemføres uden større problemer. Med vores erfaring og kendskab til købsprocedurerne i en række lande, er vi en stærk rådgiver på området. Kontakt os for yderligere oplysninger omkring det specifikke land, du ønsker at købe fast ejendom i.
 

Samejeoverenskomster

Hvis flere parter erhverver en ejendom i fællesskab, kan der være behov for at regulere de indbyrdes forhold ved hjælp af en samejeoverenskomst. En sådan aftale kan omfatte flere forhold, eksempelvis;
 

Rådighed over ejendommen.


Vilkår, hvis en af parterne ønsker at sælge sin andel.
Fordeling af overskud/underskud ved salg, hvis man i forbindelse med købet har bidraget med forskellige indskud.
Vilkår i den situation, hvor en af parterne ikke opfylder sin del af aftalen.
 
Vi har en solid erfaring med rådgivning om og udarbejdelse af samejeoverenskomster.
 

Testamente

Det er altid en god idé at søge rådgivning om arv og testamente, når man investerer i fast ejendom, så man kan sikre sig selv og sine nærmeste bedst muligt. Dette gælder både ved investering i danske og udenlandske ejendomme. Vores rådgivning omfatter naturligvis også dette område.

9. okt. 2018

Handel med fast ejendom i Spanien er anderledes end i Danmark. Find gode råd om boligkøb i Spanien i artiklen.

Læs mere