Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Projektudvikling af fast ejendom i udlandet

Hos Kirk Larsen og Ascanius har vi oparbejdet et særligt speciale indenfor projektudvikling af fast ejendom i udlandet.

Området spænder bredt – lige fra udvikling af den gode idé til selve gennemførelsen af projektet og endeligt salg heraf.

Kernen i projektudvikling af fast ejendom er den idé eller vision, som gør det muligt at forøge værdien af fast ejendom ved at ændre eller udvide ejendommens anvendelse. Det kan være omdannelse af eksisterende bygninger til andet formål, nedrivning af ældre bygninger og opførelse af nye til brug for eksempelvis bolig- og erhvervslejemål.

Når man skal arbejde videre med udviklingen af den gode idé, er det afgørende, at man kan få indsigt i de juridiske spilleregler, der gør sig gældende i projektfasen, fra idé til gennemførelse.

Der kan være mange regler på spil, og vi kan som rådgiver hjælpe med alle aspekter, herunder regler indenfor planlovgivning, entrepriseret, lejeret, finansiering, køb og salg af fast ejendom, miljøret, selskabsret, skatteret mv.

Vores rådgivning bunder i mange års erfaring og brug af vores netværk af udenlandske samarbejdspartere, som har den ekspertise og know how, som kan sikre den bedste rådgivning for vore kunder. Vi rådgiver bl.a. om;
 

  • Køb og salg af fast ejendom i udlandet, herunder udarbejdelse af kontrakter både i forbindelse med køb af fast ejendom, og i forbindelse med videresalg af fast ejendom efter gennemførelse af et ejendomsprojekt
  • De finansieringsmæssige aspekter i forbindelse med køb af fast ejendom og gennemførelse af et ejendomsprojekt, herunder sammensætning af finansiering
  • De relevante offentligretlige regler, herunder særligt planlovgivning, byggelovgivning, byggetilladelser og ibrugtagningstilladelser samt miljøret
  • Det selskabsretlige set-up i forbindelse med gennemførelse af et ejendomsprojekt, herunder udfærdigelse af selskabsretlige dokumenter
  • Kontraktudarbejdelse i forbindelse med ejendomsprojektet i øvrigt, herunder entrepriseaftaler, samarbejdsaftaler, erhvervslejekontrakter m.v.
  • De skattemæssige forhold i forbindelse med køb af fast ejendom, gennemførelse af ejendomsprojektet samt videresalg af fast ejendom efter gennemførelse af ejendomsprojektet.

Vi leverer rådgivning på meget højt niveau, solidt funderet i erfaring og et godt netværk. Kontakt os og få en vurdering af rådgivningsbehovet, hvis du/I overvejer projektudvikling af fast ejendom i udlandet,