Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

M&A Distressed

Der ses et markedsbestemt behov for accelererede transaktioner med det formål at redde sunde værdier i virksomheder, der grundet enkeltstående begivenheder befinder sig i et insolvent miljø med de hermed forbundne risici. Ageren i et sådant miljø kræver en tilbundsgående viden omkring de risici – og muligheder – der er i den konkrete situation.

I Insolvensafdelingen hos Kirk Larsen & Ascanius har vi en gruppe af erfarne og dedikerede medarbejdere, der er specialiserede i at analysere virksomheder i et insolvent miljø med henblik på at fremkomme med den for den pågældende virksomhed mest optimale løsning. Hertil kommer, at vi når som helst kan inddrage inhouse-eksperter i specifikke juridiske discipliner eller med særligt branchekendskab.

Vi har stor erfaring i planlægning og gennemførelse af omstrukturering og udenretlig rekonstruktion af virksomheder, frivillig akkord og betalingsudsættelse, herunder håndtering af dialogen med pante- og usikrede kreditorer.

Når man agerer udenretligt er det afgørende at have kompetente rådgivere, som har indgående kendskab til de i retspraksis fastlagte rammer for ageren i et insolvent miljø, herunder bestyrelses- og ledelsesansvar, lighedsprincippet, værdiansættelsesprincipper, mv.

Udover at have indgående juridisk kendskab til udenretlig rekonstruktion har vi hos Kirk Larsen & Ascanius en kommerciel og praktisk tilgang til sagerne, som fører til succesfulde løsninger for virksomhederne og tilfredshed blandt virksomhedernes samarbejdspartnere og kreditorer.