Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Konkurrenceret

Konkurrenceretten har til formål - som det hedder i konkurrenceloven - at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom konkurrence til gavn for virksomheder og forbrugere.

Området er genstand for en omfattende offentlig og politisk interesse. Det giver sig bl.a. udslag i løbende ændringer af reglerne på området. Det har desuden den betydning, at virksomheders eventuelle overtrædelser af konkurrencereglerne giver anledning til voldsom - negativ - omtale.

Konkurrencereglerne indeholder 2 forbud, der har stor praktisk betydning, nemlig et forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og et forbud mod misbrug af dominerende stilling. Forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler indebærer bl.a., at det er forbudt at indgå konkurrencebegrænsende aftaler, som eksempelvis aftaler om priser og andre forretningsbetingelser, aftaler der opdeler markeder og aftaler om koordinering af virksomheds adfærd.

Forbuddet mod misbrug af en dominerende stilling vedrører den situation, at en (eller flere) virksomheder misbruger en dominerende stilling på markedet, som eksempelvis ved påtvingelse af urimelige købs- og salgspriser, herunder bindende videresalgspriser, leveringsnægtelse og prisdiskriminering.

Virksomheder, der overtræder reglerne risikerer at ifalde såvel et strafferetligt som et erstatningsretligt ansvar.

9. aug. 2022

Hvad kan en leverandør bestemme over forhandleres valg af salgs- og distributionsformer? Hvor frit kan forhandlere selv beslutte, hvor og hvordan de vil afsætte deres varer? Gælder de samme regler for offline- som for onlinehandel? Som leverandør / forhandler bør du kende til konkurrencelovgivningens seneste supplement.

Læs mere
19. sep. 2018

Forbud mod geoblocking træder i kraft 3. december 2018. Geoblocking er en betegnelse en erhvervsdrivende, der udbyder e-handel forskelsbehandler kunder med baggrund i nationalitet, bopæl eller hjemsted.

Læs mere
1. nov. 2014

Konkurrencestyrelsen har stort fokus på at optrevle såkaldte ”karteller”. Det er overordentlig ubehageligt for de virksomheder, der bliver mistænkt for at deltage i et ulovligt kartel - både mistanken, betydning for renommé og straf.

Læs mere