Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Nyheder

Vores jurister udgiver fra tid til anden nyhedsstof på sociale medier, i aviser eller blot her på hjemmesiden.

Du er meget velkommen til at læse med, og hvis du har spørgsmål, må du endelig kontakte forfatteren.  

Filtrer på emne
Udland
Brexit
COVID-19
Erhvervsret og Proces
Fast Ejendom og Entreprise
HR Jura og Persondata
Konkurs og Rekonstruktion
Landbrug
M&A, Selskaber og Kontrakter
Privatret
Skatter og Afgifter
Transport og Shipping
Udbud og Offentlig ret
16. dec. 2021

Conona tiden og den begrænsede rejseaktivitet de seneste 1½ år har givet besættere gunstige vilkår til at indtage boliger i Spanien. 48 timer er efter spansk praksis tilstrækkeligt, hvorefter det kan blive umådeligt vanskelig eller dyrt at komme af med besætterne igen. Ved at følge få enkle råd kan du gøre livet surt for besættere og således sikre din feriebolig bedst muligt.

Læs mere
13. dec. 2021

I sidste uge genindførte Folketinget muligheden for at søge sygedagpengerefusion fra 1. sygedag, for medarbejdere som er sygemeldte pga. Covid-19. Der blev også indgået trepartsaftale om genoplivning af lønkompensationsordningen. Tiltagene skal afbøde nogle af de økonomiske konsekvenser, som det høje smittetryk har for erhvervslivet.

Læs mere
7. dec. 2021

Den 17. december 2021 træder lov om beskyttelse af whistleblowere i kraft. Det bliver herefter et krav for en række arbejdsgivere at etablere en intern whistleblowerordning, enten fra 17. december 2021 eller fra 17. december 2023. Uanset om din virksomhed er forpligtet til at etablere en ordning eller ej, er der en række fordele ved at etablere en intern whistleblowerordning.

Læs mere
3. dec. 2021

EU-kommissionen igangsatte i november 2017 en reform af EU´s fælles landbrugspolitik – også kaldet CAP – for perioden 2023-2027. Den 4/10 2021 indgik folketingets partier ligeledes en ”Aftale om Grøn omstilling af dansk Landbrug”, som du kan læse mere om her.

Læs mere
25. nov. 2021

Folketinget har den 25. november 2021 vedtaget et lovforslag som giver arbejdsgivere adgang til at pålægge medarbejdere at vise coronapas og i visse tilfælde at kræve, at medarbejdere testes for COVID-19. Loven træder i kraft allerede 26. november 2021.

Læs mere
19. nov. 2021

Regeringens ekspertgruppe har afsluttet dens arbejde vedrørende værdiansættelse ved generationsskifte. Arbejdet har resulteret i en 90 siders lang rapport, men spørgsmålet er, om opgaven er løst?

Læs mere
17. nov. 2021

EU-kommissionen har nu offentliggjort de nye tærskelværdier for, hvornår en påtænkt kontrakt skal i EU-udbud. De nye tærskelværdier træder i kraft den 1. januar 2022 og gælder for 2022-2023. Du kan læse mere om de nye tærskelværdier her.

Læs mere
11. okt. 2021

Kan sælgers kontrakter overtages? Hvad enten du sælger, køber eller finansierer køb af en landbrugsvirksomhed, er det vigtigt at du som led i aftalen gør dig klart om, det er muligt at opnå den retsstilling i forhold til overdragelse af gensidigt bebyrdende aftaler, som ønskes og forudsættes.

Læs mere
13. sep. 2021

Indenfor landbruget er der tradition for drift i interessentskabsregi. Vi har skrevet lidt om fordelene for både interessenter og deres kreditorer ved at udarbejde en interessentskabskontrakt, som du kan læse mere om i denne artikel.

Læs mere
16. aug. 2021

En længe ventet kendelse fra Højesteret slår nu fast, at spildevandsforsyningsselskaber er forpligtet til at forsyne nye ejendomme, der er udstykket fra en erhvervsejendom på trods af, at der ikke kan opkræves et nyt tilslutningsbidrag fra grundejeren.

Læs mere
30. jun. 2021

Med henblik på at beholde sit arbejde og hjælpe sin arbejdsplads igennem konsekvenserne af COVID-19 har flere lønmodtagere indgået aftaler om midlertidig lønnedgang med deres arbejdsgiver. Læs mere om de forskellige lønnedgangsaftaler samt de juridiske konsekvenser og dæknings-omfang i tilfælde af arbejdsgivers konkurs.

Læs mere
15. jun. 2021

Vi finder det højaktuelt, at du som arbejdsgiver bliver orienteret om, hvad du kan gøre i forbindelse med konfiskation af et køretøj som følge af en medarbejders vanvidskørsel og også gerne før. Dette har vi derfor givet et bud på her.

Læs mere