Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Nyheder

Vores jurister udgiver fra tid til anden nyhedsstof på sociale medier, i aviser eller blot her på hjemmesiden.

Du er meget velkommen til at læse med, og hvis du har spørgsmål, må du endelig kontakte forfatteren.  

Filtrer på emne
Brexit
COVID-19
Erhvervsret og Proces
Fast Ejendom og Entreprise
HR Jura og Persondata
Konkurs og Rekonstruktion
Landbrug
M&A, Selskaber og Kontrakter
Privatret
Skatter og Afgifter
Transport og Shipping
Udbud og Offentlig ret
11. okt. 2021

Kan sælgers kontrakter overtages? Hvad enten du sælger, køber eller finansierer køb af en landbrugsvirksomhed, er det vigtigt at du som led i aftalen gør dig klart om, det er muligt at opnå den retsstilling i forhold til overdragelse af gensidigt bebyrdende aftaler, som ønskes og forudsættes.

Læs mere
13. sep. 2021

Indenfor landbruget er der tradition for drift i interessentskabsregi. Vi har skrevet lidt om fordelene for både interessenter og deres kreditorer ved at udarbejde en interessentskabskontrakt, som du kan læse mere om i denne artikel.

Læs mere
16. aug. 2021

En længe ventet kendelse fra Højesteret slår nu fast, at spildevandsforsyningsselskaber er forpligtet til at forsyne nye ejendomme, der er udstykket fra en erhvervsejendom på trods af, at der ikke kan opkræves et nyt tilslutningsbidrag fra grundejeren.

Læs mere
30. jun. 2021

Med henblik på at beholde sit arbejde og hjælpe sin arbejdsplads igennem konsekvenserne af COVID-19 har flere lønmodtagere indgået aftaler om midlertidig lønnedgang med deres arbejdsgiver. Læs mere om de forskellige lønnedgangsaftaler samt de juridiske konsekvenser og dæknings-omfang i tilfælde af arbejdsgivers konkurs.

Læs mere
15. jun. 2021

Vi finder det højaktuelt, at du som arbejdsgiver bliver orienteret om, hvad du kan gøre i forbindelse med konfiskation af et køretøj som følge af en medarbejders vanvidskørsel og også gerne før. Dette har vi derfor givet et bud på her.

Læs mere
14. jun. 2021

Den 8. juni 2021 udløb høringsfristen for de foreslåede ændringer til leje- og boligreguleringsloven, der skal give fremlejetagere en bedre beskyttelse. Dette imens udlejere skal skærpe deres overvågenhed.

Læs mere
9. apr. 2021

I den nye retsafgiftslov afskaffes de procentbaserede retsafgifter, og disse erstattes af faste afgiftssatser, hertil kommer - blandt andre væsentlige ændringer - justeringer af retsafgifter på insolvensområdet. Læs mere her.

Læs mere
16. mar. 2021

Hvornår kan en udlejer gyldigt indgå en tidsbegrænset lejekontrakt? Hvad er retsstillingen, hvis udlejer eller lejer ønsker at komme ud af lejemålet før tid? Spørgsmålene er mange ved tidsbegrænsede lejekontrakter. Læs mere i vores nyhedsbrev her.

Læs mere
5. mar. 2021

Per 1. januar 2021 vil der være bopælspligt i nyetablerede boliger, når lokalplanen udlægger boligerne til helårsbeboelse. Det betyder bl.a. at ejendomsinvestorer ikke kan investere i nybyggeri med henblik på f.eks. salg og udlejning til personer, der ønsker en bolig uden bopælspligt eller at benytte den som feriebolig.

Læs mere
2. mar. 2021

Hvad må du som udlejer opkræve ud over huslejen af din lejer? Lejeloven og erhvervslejeloven regulerer, hvilke forbrugsudgifter du må opkræve særskilt betaling for – og hvilke der skal være indeholdt i huslejen.

Læs mere
25. feb. 2021

Vestre Landsret har ved dom afsagt den 24. februar 2021 fastslået, at sikringsakten ved transport i EU-støtte skal anses for sket ved forhåndsdenunciation til Landbrugsstyrelsen og ikke først, når der indsendes støtteansøgning i et givent støtteår.

Læs mere
18. feb. 2021

Den første danske bøde for overtrædelse af GDPR-reglerne er blevet givet til ILVA A/S, der havde opbevaret kundeoplysninger på ca. 350.000 kunder, som de ikke længere havde brug for efter bogføringslovens regler. Læs mere om dommen her.

Læs mere