Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Nyheder

Vores jurister udgiver fra tid til anden nyhedsstof på sociale medier, i aviser eller blot her på hjemmesiden.

Du er velkommen til at læse med. Ved spørgsmål til nyhedsstoffet er du velkommen til at kontakte den relevante person.

Filtrer på emne
Brexit
COVID-19
Erhvervsret og Proces
Fast Ejendom og Entreprise
HR Jura og Persondata
Konkurs og Rekonstruktion
Landbrug
M&A, Selskaber og Kontrakter
Privatret
Skatter og Afgifter
Transport og Shipping
Udbud og Offentlig ret
14. jan. 2021

Långiver bør ved udlån mod sikkerhed i svært omsættelige aktiver og udlån til låntagere, hvor svært omsættelige aktiver indgår i kreditvurderingen, være opmærksom på udfordringerne ved tvangsrealisation af sådanne aktiver.

Læs mere
10. dec. 2020

For ledelsen i selskaber er det i denne tid vigtigt at være opmærksom på, hvordan den verdensomspændende nedlukning påvirker selskabet. Selskabsloven opregner adskillige opgaver, som ledelsen skal varetage.

Læs mere
19. nov. 2020

Når man som Dataansvarlig behandler personoplysninger, skal man bl.a. tage stilling til, med hvilken hjemmel man gør det. Sagt på en anden måde, skal man have et grundlag at behandle oplysningerne på. Hvis ikke man har det, er behandlingen ikke lovlig.

Læs mere
2. nov. 2020

Med lange udsigter til en COVID-19 vaccine, og den seneste opblusning i antallet af smittede med COVID-19, må danske virksomhedsejere indstille sig på, at de i en betragtelig periode for fremtiden, oftere skal manøvrere sig igennem regler for sygdom, selvisolation, sygedagpengerefusion og det, der hører til.

Læs mere
30. okt. 2020

Mange virksomheder – navnlig små og mellemstore virksomheder – oplever for tiden betydelige økonomiske vanskeligheder. Erfaringerne med de nuværende rekonstruktionsregler er, at de ikke bruges i det tiltænkte omfang.

Læs mere
26. okt. 2020

Oplysningspligten er en af de forpligtelser, man som dataansvarlig har efter persondataforordningen. Mange virksomheder har udarbejdet en privatlivspolitik på deres hjemmeside, men er det overhovedet et krav, og er det nok, eller hvad skal man gøre for at efterleve kravene? 

Læs mere
23. okt. 2020

Ny dom fra Højesteret har nu slået fast, at pensions- og forsikringsselskaber ikke ved kundens passive accept kan ændre definitionen af ”nærmeste pårørende”.

Læs mere
15. okt. 2020

Lov om hjælp til børnefamilier trådte i kraft d. 29. september 2020. Med loven får medarbejdere ret til barselsdagpenge ved fravær pga. pasning af børn, der er konstateret smittet eller hjemsendt.

Læs mere
10. okt. 2020

Med 2017-revisionen af de nordiske standardbetingelser NL er betingelserne gjort mere praktisk brugbare og opdateret til at afspejle den udvikling, der har været siden de tidligere NL-betingelser blev udarbejdet.

Læs mere
8. okt. 2020

I langt de fleste entrepriser bliver der udfærdiget byggetegninger til brug for projektet. Spørgsmålet er dog i hvilket omfang, disse er ophavsretligt beskyttet, og hvilken betydning dette har?

Læs mere
1. okt. 2020

Ny kontrolpakke stiller nye krav til selskaber, herunder til opbevaring af selskabsdokumenter og indfører samtidig en mulighed for Erhvervsstyrelsen til at oversende selskaber til tvangsopløsning i særlige tilfælde.

Læs mere
30. sep. 2020

Mange opgaver sendes i udbud – både fra det offentlige og det private. Intentionen er at skabe en sund konkurrence om opgaverne. Samtidig stiller udbudsprocessen en række formelle til dig som tilbudsgiver og ikke mindst til det tilbud, du skal afgive.

Læs mere