Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Nyheder

Vores jurister udgiver fra tid til anden nyhedsstof på sociale medier, i aviser eller blot her på hjemmesiden.

Du er meget velkommen til at læse med, og hvis du har spørgsmål, må du endelig kontakte forfatteren.  

Filtrer på emne
Brexit
COVID-19
Erhvervsret og Proces
Fast Ejendom og Entreprise
Fiskeri
HR Jura og Persondata
Konkurs og Rekonstruktion
Landbrug
M&A, Selskaber og Kontrakter
Privatret
Skatter og Afgifter
Transport og Shipping
Udbud og Offentlig ret
Udland
15. sep. 2022

Indenrigs- og Boligministeriet har sendt et udkast til lovforslag, som skal udmønte den politiske aftale i høring. Lovforslaget indebærer grundlæggende ændringer i de nugældende regler for lejeregulering – herunder også for allerede indgåede lejeaftaler. Læs mere om lovforslaget og vores bemærkninger hertil.

Læs mere
2. sep. 2022

Der har længe været fokus på de konsekvenser, der opstår i kølvandet på de manglende ejendomsvurderinger, der for nuværende forventes at foreligge i 2024-2025. Ejendomsvurderingerne har blandt andet betydning for beregningen af den nye dækningsafgift, der forventes opkrævet med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2022.

Læs mere
18. aug. 2022

En ny typeformular til lejekontrakter har været længe ventet efter ikrafttrædelsen af den nye lejelov, og nu er et udkast endelig sendt i høring den 28. juni 2022. Set i forhold til den gældende typeformular A9, er der som udgangspunkt kun mindre justeringer, men der er et par steder, hvor udlejer skal være ekstra opmærksom.

Læs mere
9. aug. 2022

Hvad kan en leverandør bestemme over forhandleres valg af salgs- og distributionsformer? Hvor frit kan forhandlere selv beslutte, hvor og hvordan de vil afsætte deres varer? Gælder de samme regler for offline- som for onlinehandel? Som leverandør / forhandler bør du kende til konkurrencelovgivningens seneste supplement.

Læs mere
3. aug. 2022

I 2021 anløb 528.182 skibe de danske havne og antallet må forventes forøget i 2022. På den baggrund har advokat Frans Bennetsen og advokat Nicholas Hagensen udarbejdet en praktisk guide til håndtering af skibsanløb i de danske havne.

Læs mere
6. jul. 2022

Er du ejerleder og går med tanker om ejer- eller generationsskifte i virksomheden, kan du lige nu gennem Erhvervshusenes smvPRO-projekt få tilskud til rådgivning. Vi er prækvalificerede til at yde rådgivning inden for tilskudsordningen i samarbejde med en lang række af landets erhvervshuse.

Læs mere
5. jul. 2022

Når implementering af EU’s rekonstruktions- og insolvensdirektiv træder i kraft den 17. juli 2022, får det bl.a. den konsekvens, at virksomheder kan tages under forebyggende rekonstruktionsbehandling, allerede hvis der vurderes at være sandsynlighed for insolvens. Det skal øge chancerne for, at levedygtige virksomheder kan gennemføre en rekonstruktion.

Læs mere
1. jul. 2022

D. 9. juni 2022 blev ændring af udbudsloven vedtaget med et bredt flertal i folketinget. Den reviderede udbudslov træder i kraft d. 1. juli 2022 med enkelte undtagelser. Lov om klagenævnet for udbud og tilbudsloven får ligeledes tilføjet enkelte ændringer. I denne nyhedsartikel vil de væsentligste ændringer blive fremhævet, samt hvad disse betyder for ordregivere og tilbudsgivere.

Læs mere
23. jun. 2022

Går du med overvejelse om at overdrage fast ejendom til familiemedlemmer og benytte 15 %-reglen, bør du være opmærksom på, at SKAT gentagne gange har udfordret reglen, og at den derfor ikke bør anvendes uden forudgående rådgivning.

Læs mere
22. jun. 2022

Det kan som fisker lyde fristende at få udbetalt Brexit-kompensation, men før man glæder sig for tidligt, er der et par faldgruber, man bør overveje, før ansøgningen sendes afsted. I praksis kan enkelte små fejl nemlig føre til, at kompensationen skal tilbagebetales – og det helt op til 5 år efter udbetaling af kompensationen.

Læs mere
20. apr. 2022

Har du styr på, hvornår du har pligt til at fremlægge energimærkning? Hos Kirk Larsen & Ascanius ser vi i højere grad, at mange går galt i byen, når det kommer til reglerne om energimærkning. I denne artikel kan du læse mere om de gængse regler på området.

Læs mere
25. mar. 2022

Den 1. marts 2022 vedtog Folketinget den nye lejelov, der allerede træder i kræft den 1. juli 2022. Den nye lejelov er først og fremmest en modernisering og sammenskrivning af den tidligere lejelov og den - knap så midlertidige - boligreguleringslov. Du kan læse mere om de væsentligste forhold fra den nye lejelov her.

Læs mere