Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Nyheder

Vores jurister udgiver fra tid til anden nyhedsstof på sociale medier, i aviser eller blot her på hjemmesiden.

Du er velkommen til at læse med. Ved spørgsmål til nyhedsstoffet er du velkommen til at kontakte den relevante person.

4. aug. 2020

Entreprenøren har i en række tilfælde ret til tidsfristforlængelse. Det er som følge heraf relevant for entreprenøren at være opmærksom på de tilfælde, hvor han tillige er berettiget til erstatning eller godtgørelse som følge af forsinkelsen.

Læs mere

Hvis entreprenørens ydelse ikke præsteres til aftalt tid, foreligger der som udgangspunkt forsinkelse. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor entreprenøren er berettiget til tidsfristforlængelse.

Læs mere
3. jul. 2020

Hvad enten er du er sælger, køber eller finasier ved handel med landbrugsejendomme/virksomheder, kan der være god økonomi i at kigge nærmere på om ejendommens fysiske forhold stemmer overens med de offentlige registreringer og om den igangværende produktion er lovlig.

Læs mere
3. jul. 2020

Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev den 5. juni enige om en forlængelse og samtidig udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning frem til og med 29. august. Efter denne dato skal ordningen ophøre endeligt.

Læs mere
1. jul. 2020

Hvis du har været udsat for et brud på datasikkerheden, skal der som udgangspunkt ske anmeldelse til Datatilsynet. Det kræver, at I som virksomhed selv er opmærksomme på, hvad der egentlig er et brud på datasikkerheden, og at jeres medarbejdere ligeledes er klar over dette.

Læs mere
19. jun. 2020

Retten til indsigt er en af flere rettigheder, som følger af persondataforordningen. Hvilke krav må man stille, når man modtager en indsigtsbegæring, og hvad skal man gøre for at overholde reglerne?

Læs mere
17. jun. 2020

Folketinget har den 4. juni 2020 vedtaget et lovforslag, hvorefter der etableres en særlig whistleblower-ordning. Ordningen giver adgang til, at medarbejdere mv. anonymt kan anmelde mistanke om svindel med COVID-19 kompensationsordningerne.

Læs mere
25. maj 2020

Nyt styresignal fra SKAT gør det relevant at overveje, om det er nu, man skal få gennemført påtænkte familieoverdragelser af fast ejendom.

Læs mere
19. maj 2020

Forsinkelser kan give alle parter i en byggeproces alvorlige bekymringer og kan i værste fald resultere i forskellige sanktioner, herunder ophævelse, dagbod og/eller erstatning.

Læs mere
5. maj 2020

En ibrugtagningstilladelse til nyopførte spanske ejendomme og projekter er ofte et dokument, man venter yderst utålmodigt på, idet såvel sælger/ejendomsudvikler, som en køber har et ønske om at tage sin nye bolig i brug.

Læs mere
24. apr. 2020

Det er vigtigt for dig som ordregiver at være opmærksom på, at corona-situationen kan påvirke både kommende, igangværende samt løbende kontraktforhold efter afsluttede udbud.

Læs mere
Nyhed
Låneordning
9. apr. 2020

Regeringen har taget initiativ til en ny hjælpepakke, der kan være med til at forbedre små og mellemstore virksomheders likviditet, og dermed hjælpe disse virksomheder bedre gennem krisen.

Læs mere
8. apr. 2020

Behovet for personlige værnemidler i Europa er steget markant, efter at coronaepidemien har gjort sit indtog i Europa. Yderligere er der tale om varer, der har væsentlig betydning i arbejdet med bekæmpelsen af coronavirussen.

Læs mere
7. apr. 2020

Da persondataforordningen trådte i kraft havde mange travlt med at få styr på deres databehandleraftaler. Mange er dog ikke klar over, at det ikke er nok blot at have en gyldig databehandleraftale.

Læs mere
7. apr. 2020

Det er normalt, at man i forbindelse med køb og salg af fast ejendom får indarbejdet et advokatforbehold i købsaftalen. Dog er det ikke alle, der er klar over, hvilken betydning det kan have, når forbeholdet udnyttes.

Læs mere
6. apr. 2020

Hvordan risikostyrer du din virksomhed, i krisetid, samt undgår ledelsesansvar?.Hvordan håndterer du den enorme indvirkning, som COVID-19 har på langt de fleste virksomheders drift i denne tid?

Læs mere
3. apr. 2020

Folketinget behandler for tiden et forslag til lov om bemyndigelse til midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet.

Læs mere
2. apr. 2020

COVID-19 pandemien har medført, at en række myndigheder og virksomheder oplever mangel på arbejdskraft som følge af mange sygdoms- eller karantæneramte medarbejdere, eller fordi de har særlige opgaver i forbindelse med COVID-19.

Læs mere
30. mar. 2020

Som det fremgår af dagspressen, har en række større detailkæder i Danmark, der driver virksomhed fra lejede lokaler, meddelt udlejerne at de indtil videre suspenderer huslejebetalingen, på grund af corona virussen og de som følge heraf iværksatte foranstaltninger.

Læs mere
30. mar. 2020

Regeringen har 26. marts 2020 vedtaget en hjælpepakke (lovforslag 145 – 2019/2020) til rejsebranchen, som er meget, meget presset på grund af krisen.

Læs mere
2. apr. 2020

Alle danske virksomheder er i større eller mindre omfang berørt af den nuværende coronakrise. Nogle brancher er blevet pålagt lukning af visse aktiviteter, og andre brancher oplever et voldsomt omsætningsfald pga. de verdensomspændende restriktioner på rejser ind og ud af landene.

Læs mere
Nyhed
Krisestyring
2. apr. 2020

Når virksomheden er i krise er nøgleordene overblik og erfaring.

Læs mere
26. mar. 2020

COVID-19 kan få kritiske følger for byggebranchen, herunder at entreprenørens medarbejdere ikke længere har mulighed for at møde ind som planlagt, at underentreprenører forsinkes, eller at leverancer af byggematerialer ikke modtages rettidigt.

Læs mere
26. mar. 2020

Som følge af coronakrisen er en lang række offentlige instanser helt eller delvist lukket ned, men der kan fortsat være behov for at oprette både fuldmagter og testamente.

Læs mere
25. mar. 2020

COVID-19 pandemien udvikler sig dag for dag. Vi følger udviklingen og myndighedernes hjælpepakker tæt.

Læs mere
20. mar. 2020

Trepartsaftalen mellem Regeringen, Fagbevægelses Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening om lønkompensation er mundet i et lovforslag. Lovforslaget forventes vedtaget 24. marts 2020.

Læs mere
20. mar. 2020

Har din virksomhed behov for juridisk rådgivning som følge af coronaepidemien?

Læs mere
18. mar. 2020

Med virkning fra lørdag den 14. marts kl. 12.00 blev der indført midlertidig grænsekontrol ved alle Danmarks grænser. Grænsekontrollen blev indført som led i indsatsen for at hæmme spredning af COVID-19.

Læs mere
18. mar. 2020

Danske virksomheder er under pres som følge af de udfordringer den nuværende COVID-19 epidemi medfører. Mange virksomheder oplever, at de foranstaltninger der implementeres for at bremse udviklingen i smittespredning giver et drastisk fald i omsætningen, og for mange virksomheder er der nu pålæg om at lukke i en periode.

Læs mere
13. mar. 2020

Vi følger myndighedernes anbefalinger og vi har i samarbejde med vores medarbejdere og godt hjulpet af vores i forvejen digitale løsninger - lagt en plan for vores virksomhed i forbindelse med COVID-19.

Læs mere
13. mar. 2020

Hvilken betydning har coronaepidemien for dine kontraktsforhold?

Læs mere
13. mar. 2020

Vi lever i en foranderlig verden og COVID 19 pandemien udvikler sig dag for dag. En situation som denne rejser nye juridiske problemstillinger for vort samfund og vores kunder.

Læs mere
9. mar. 2020

Datatilsynet har udarbejdet en vejledning, der omhandler behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende.

Læs mere
Nyhed
Coronavirus
6. mar. 2020

Coronavirussen (COVID-19) er kommet til Danmark. Dette giver anledning til en række spørgsmål vedrørende forholdet mellem arbejdsgiverne og medarbejderne.

Læs mere
Nyhed
Ny CEO
26. feb. 2020

Erwin Kronborg Tøt tiltræder den 1. maj som direktør for Kirk Larsen & Ascanius. På posten afløser han Peter Kirk Larsen, som fortsætter sit virke i virksomheden som arbejdende bestyrelsesformand og med yderligere fokus på advokatopgaver.

Læs mere
21. feb. 2020

Social- og Indenrigsministeriet sendte den 4. februar 2020 et lovforslag til høring, som navnlig indeholder forslag om afskaffelse af tvungen delt bopæl og refleksionsperioden.

Læs mere
6. feb. 2020

Forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven

Læs mere
31. jan. 2020

Regeringen har efter flere måneders forhandlinger indgået en aftale om ændring af boligreguleringsloven.

Læs mere
30. jan. 2020

Storbritannien træder ud af EU den 31. januar 2020. Storbritanniens udtrædelse af EU kan have mulige konsekvenser for din virksomhed.

Læs mere
17. jan. 2020

Kirk Larsen & Ascanius kom vi i top 3, da Esbjerg Business Erhvervspris 2019 blev uddelt. En stærk forankring i nærmiljøet og vores indsats med rekruttering af lokale talenter blev hædret.

Læs mere
11. dec. 2019

Advokat Carsten Ceutz, starter som partner hos advokatfirmaet Kirk Larsen & Ascanius 1. januar. Han vil i samarbejde med Corna Levin Munch stå i spidsen for en udbygning af advokatfirmaets insolvensafdeling i København.

Læs mere
18. dec. 2019

Uddeling fra fonde med flerstrengede formål - højesteret underkender mangeårig myndighedspraksis

Læs mere
12. dec. 2019

Folketinget har vedtaget nye, skærpede regler om registrering af reelle ejere.

Læs mere
29. okt. 2019

Højesteret har netop afsagt dom i den længe ventede prøvesag om behandlingen af EU-støtte i et landbrugskonkursbo

Læs mere
3. okt. 2019

Siden 1980 har der hvert årti været en revision af Incoterms® reglerne, og år 2020 er ingen undtagelse.

Læs mere
3. okt. 2019

Klagenævnet for Udbud gav i 2018 medhold i færre klager end tidligere, viser årsberetningen fra 2018.

Læs mere

Konkurs: Hvem dækker omkostningerne til skyldnerens gældssanering, når konkursboet sluttes uden midler, jf. Konkurslovens § 143?

Læs mere
1. jul. 2019

Det nye skilsmissesystem (i lov om Familieretshuset) blev vedtaget af Folketinget i december 2018 og trådte i kraft den 1. april 2019.

Læs mere
30. apr. 2019

Erhvervsdrivendes indhentelse af fysiske personers samtykke til udsendelse af markedsføring (spam). Status et år efter databeskyttelsesforordningens ikrafttæden.

Læs mere
9. apr. 2019

Iværksætterselskabsformen afskaffes. Det betyder, at du som ejer af et iværksætterselskab skal sørge for at få dit selskab omdannet til et anpartsselskab.

Læs mere
26. feb. 2019

Nu er der pligt til at beskrive alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet

Læs mere
6. feb. 2019

Hvornår bindes parterne ved E-handel, og hvilke regler gælder.

Læs mere
1. feb. 2019

Advokat og partner, Frans Bennetsen har stået i spidsen for en gratis digital vejledning til virksomheder med britiske interesser i forbindelse med Brexit.

Læs mere
15. jan. 2019

Når man er i sorg, kan det være vanskeligt at skulle tage stilling til de praktiske spørgsmål, der opstår i forbindelse med et dødsfald.

Læs mere
9. okt. 2018

Handel med fast ejendom i Spanien er anderledes end i Spanien. Find gode råd om boligkøb i Spanien i artiklen.

Læs mere
26. sep. 2018

Mette Melgaard fortæller om, hvad bodeling i forbindelse med separation eller skilsmisse omfatter.

Læs mere
19. sep. 2018

Forbud mod geoblocking træder i kraft 3. december 2018. Geoblocking er en betegnelse en erhvervsdrivende, der udbyder e-handel forskelsbehandler kunder med baggrund i nationalitet, bopæl eller hjemsted.

Læs mere
22. jun. 2018

Den moderne landbrugsbedrift har udviklet sig til at være en produktionsvirksomhed og det stiller krav til valg af ejerform.

Læs mere
8. jun. 2018

Lov om forretningshemmeligheder træder i kraft den 9. juni 2018.

Læs mere
23. maj 2018

Hvordan fordeles pensioner og forsikringer ved separation og skilsmisse?

Læs mere
Artikel
Vejarbejder
15. maj 2018

Når vejarbejder påvirker erhvervsdrivende er det så muligt at få erstatning? Advokat Bo Ascanius har skrevet en artikel herom.

Læs mere
26. apr. 2018

Blot fordi man lever længe sammen som ugift par, har man ikke nødvendigvis sikret hinanden, når den ene part dør. Ugifte bør overveje at oprette testamente.

Læs mere
6. mar. 2018

En fremtidsfuldmagt er anvisninger til en anden om dine personlige- og/eller økonomiske forhold, hvis du én dag ikke selv er i stand til det.

Læs mere
6. mar. 2018

Ny ejendomsvurderingslov kan betyde højere grundskyld for mindre landbrug.

Læs mere
25. jan. 2018

Pant i betalingsrettigheder - nyt lovforslag sikrer gamle pantsætninger.

Læs mere
19. jan. 2018

Det bliver lettere for investorer at agere i landbruget - og støttesatsen for unge landbrugere fordobles.

Læs mere
6. dec. 2017

Salgs- og leveringsbetingelser - vid aftalefrihed mellem erhvervsdrivende.

Læs mere
7. nov. 2017

Ny dom fra den engelske Højesteret viser rækkevidden af en "fit for purpose"-klausul - kan udgøre en stor- og ofte ukendt - risiko for leverandørerne.

Læs mere
Nyhed
EU støtte
30. aug. 2017

Hvor hører EU-støtten til i en landbrugskonkurs?

Læs mere
1. okt. 2015

Efter at have været 4 år undervejs, er den nye persondataforordning nu formelt vedtaget. Vi ved også nu, at forordningen finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere
1. aug. 2015

Bindende svar angående spørgsmål om et aktivs værdi er alene gældende i 6 måneder, men måske er det slet ikke bindende. Der er 3 betingelser, der skal være opfyldt.

Læs mere
1. jun. 2015

Juraen er man som oftest nogenlunde enige om. Beviset og bevisførelsen bliver det afgørende element i tvister.

Læs mere
1. maj 2015

Ny lov "Forenkling og modernisering af lejelovgivningen" indeholder bl.a. ændring om huslejeregulering m.m.

Læs mere
1. apr. 2015

SKAT har strammet op i forhold til betingelserne for skattefritagelse ved frivilligt salg før påtænkt ekspropriation.

Læs mere
1. mar. 2015

Højesteret har taget stilling til en sag om selvejende institution suverænitet. Udgangspunktet er, at der normalt ikke er nogen tredjemand, der kan anlægge sag mod en fonds bestyrelse. I den nedennævnte sag gjorde Højesteret en undtagelse.

Læs mere
1. feb. 2015

Ligestillings- og Socialministeriet har sendt en betænkning på gade, der handler om ægtefællers økonomiske forhold, og forslag om en helt ny lov, der får den konsekvens, at ægtefolk, der ønsker et fuldstændigt formuefællesskab, må lave en ægtepagt om dette.

Læs mere
1. jan. 2015

Derimod er der stor forskel på, om det sted, man holder ulovligt parkeret, er undergivet offentlige eller privatretlige regler. Parkeringsselskaberne råder på de private parkeringspladser og der er individuel skiltning, som man gør klogt i at gøre sig bekendt med.

Læs mere
1. dec. 2014

Mangler ved leverede genstande kan en producent eller totalentreprenør gøres ansvarlig for. Det er der ikke noget underligt i. Derimod kan en ubehagelig overraskelse for producenten eller entreprenøren være, såfremt man gøres ansvarlig for driftstab eller andre følgeskader.

Læs mere
1. nov. 2014

Konkurrencestyrelsen har stort fokus på at optrevle såkaldte ”karteller”. Det er overordentlig ubehageligt for de virksomheder, der bliver mistænkt for at deltage i et ulovligt kartel - både mistanken, betydning for renommé og straf.

Læs mere
Artikel
Aktionærlån
1. okt. 2014

Ulovligt og dyrt. At låne penge i sit selskab, er som udgangspunkt ulovligt. Selv om aktionærlån har været almindeligt brugt i mange år, er det forbudt efter selskabsloven.

Læs mere
1. jun. 2014

Er prisen angivet på et prisskilt ved en vare i en butik et tilbud, som kunder kan acceptere - og derved retligt forpligte butikken til at sælge varen til den angivne pris?

Læs mere
1. jan. 2010

Mange entrepriseretlige konflikter skal løses efter samme principper uanset om en entreprenør har kontraheret med bygherren eller med f.eks. en totalentreprenør.

Læs mere