Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Nyheder

Vores jurister udgiver fra tid til anden nyhedsstof på sociale medier, i aviser eller blot her på hjemmesiden.

Du er meget velkommen til at læse med, og hvis du har spørgsmål, må du endelig kontakte forfatteren.  

Filtrer på emne
Brexit
COVID-19
Erhvervsret og Proces
Fast Ejendom og Entreprise
Fiskeri
HR Jura og Persondata
Konkurs og Rekonstruktion
Landbrug
M&A, Selskaber og Kontrakter
Privatret
Skatter og Afgifter
Transport og Shipping
Udbud og Offentlig ret
Udland
23. jun. 2022

Går du med overvejelse om at overdrage fast ejendom til familiemedlemmer og benytte 15 %-reglen, bør du være opmærksom på, at SKAT gentagne gange har udfordret reglen, og at den derfor ikke bør anvendes uden forudgående rådgivning.

Læs mere
22. jun. 2022

Det kan som fisker lyde fristende at få udbetalt Brexit-kompensation, men før man glæder sig for tidligt, er der et par faldgruber, man bør overveje, før ansøgningen sendes afsted. I praksis kan enkelte små fejl nemlig føre til, at kompensationen skal tilbagebetales – og det helt op til 5 år efter udbetaling af kompensationen.

Læs mere
20. apr. 2022

Har du styr på, hvornår du har pligt til at fremlægge energimærkning? Hos Kirk Larsen & Ascanius ser vi i højere grad, at mange går galt i byen, når det kommer til reglerne om energimærkning. I denne artikel kan du læse mere om de gængse regler på området.

Læs mere
25. mar. 2022

Den 1. marts 2022 vedtog Folketinget den nye lejelov, der allerede træder i kræft den 1. juli 2022. Den nye lejelov er først og fremmest en modernisering og sammenskrivning af den tidligere lejelov og den - knap så midlertidige - boligreguleringslov. Du kan læse mere om de væsentligste forhold fra den nye lejelov her.

Læs mere
22. mar. 2022

Hvilke reaktionsmuligheder har udlejer, hvis der står flere lejere på en lejekontrakt, og den ene lejer fraflytter? Vi guider dig igennem retstillingen i forbindelse med lejekontrakter med flere lejere, og tilfælde hvor lejemålet huser flere lejere, men der alene fremgår en lejer på lejekontrakten.

Læs mere
8. mar. 2022

Kirk Larsen & Ascanius er blevet hædret med Business Esbjergs Erhvervspris 2021 for bl.a. at lykkes med vækst og samtidig holde fast i stærke værdier og en god og sund arbejdskultur.

Læs mere
2. mar. 2022

Onsdag den 23. februar 2022 invaderede russiske militærtropper Ukraine, og som en direkte reaktion herpå har bl.a. EU’s statsledere vedtaget omfattende sanktioner mod Rusland. Hos Kirk Larsen & Ascanius har vi rådgivet flere kunder i spørgsmålet om, hvordan de bedst forholder sig i den nuværende situation.

Læs mere
1. mar. 2022

Konkursrådet har den 1. februar 2022 sendt betænkning om nr. 1579 om revision af reglerne om rekonstruktion i høring. Betænkningen indeholder forslag til præciseringer af reglerne i konkurslovens § 12p og § 56 om fortsættelse af og indtræden i gensidigt bebyrdende aftaler ved henholdsvis rekonstruktion og konkurs. Du kan læse mere om de foreslåede ændringer her.

Læs mere
1. mar. 2022

I landbrugsforhold er det almindeligt, at den konkursramte landmand forud for dekret er part i flere forskellige typer af løbende kontrakter, fx aftaler om leje af maskiner, staldbygninger eller leje af jord (forpagtning). Vestre Landsret har den 16. februar 2022 truffet afgørelse i en sag omkring retsvirkningerne af et konkursbos indtræden i en forpagtningsaftale.

Læs mere
23. feb. 2022

Konkursrådet har den 1. februar 2022 offentliggjort betænkning nr. 1579 om revision af reglerne om rekonstruktion. Betænkningen handler primært om implementering af EU´s rekonstruktions- og insolvensdirektiv om forebyggende rekonstruktion. Vi har beskrevet de kommende regler nærmere her.

Læs mere
10. feb. 2022

EU vedtog i 2019 et nyt direktiv, Rekonstruktions- og Insolvensdirektivet, som i løbet af sommeren 2022 skal implementeres i dansk ret. Konkursrådet har i forlængelse heraf offentliggjort betænkning nr. 1579, som indeholder rådets forslag til implementering ved ændringer i konkursloven. Læs mere om indholdet i Konkursrådets betænkning her.

Læs mere
16. dec. 2021

Conona tiden og den begrænsede rejseaktivitet de seneste 1½ år har givet besættere gunstige vilkår til at indtage boliger i Spanien. 48 timer er efter spansk praksis tilstrækkeligt, hvorefter det kan blive umådeligt vanskelig eller dyrt at komme af med besætterne igen. Ved at følge få enkle råd kan du gøre livet surt for besættere og således sikre din feriebolig bedst muligt.

Læs mere