Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Nyheder

Vores jurister udgiver fra tid til anden nyhedsstof på sociale medier, i aviser eller blot her på hjemmesiden.

Du er meget velkommen til at læse med, og hvis du har spørgsmål, må du endelig kontakte forfatteren.  

Filtrer på emne
Generationsskifte og omstrukturering
Nyt om Kirk Larsen & Ascanius
Brexit
COVID-19
Erhvervsret og Proces
Fast Ejendom og Entreprise
Fiskeri
HR Jura og Persondata
Konkurs og Rekonstruktion
Landbrug
M&A, Selskaber og Kontrakter
Privatret
Skatter og Afgifter
Transport og Shipping
Udbud og Offentlig ret
Udland
1. nov. 2023

Vi har 50 års jubilæum i dag og har fejret det fra morgenstunden med vores medarbejdere. Helt i den ånd, der hersker i Kirk Larsen & Ascanius. Fredag, den 3. november fejrer vi jubilæet sammen med kunder og forretningsforbindelser hos Blue Water Arena, Gl. Vardevej 82 i tidsrummet fra kl. 13.00 – 16.00. Vi glæder os til en dag i godt selskab.

Læs mere
25. okt. 2023

Er din virksomhed klar til den 17. december 2023? Her træder de nye lovkrav til whistleblower i kraft, der pålægger flere virksomheder at implementere en whistleblowerordning. Vi kan hjælpe din virksomhed med både rådgivning, etablering af en whistleblowerordning og fuldstændig administration af ordningen i samarbejde med Whistleblower Software ApS.

Læs mere
18. okt. 2023

Skattesmæk på vej – ja eller nej? Den nye ejendomsskattelov, der for tiden giver anledning til megen mediebevågenhed, gælder ikke kun for fast ejendom i Danmark, men også fast ejendom i Spanien og udlandet i øvrigt. Men hvad betyder det egentlig for dig, der enten allerede ejer en ejendom i Spanien eller som overvejer at købe en? Her er der også en overgangsregel.

Læs mere
4. okt. 2023

Når et ægteskab indgås, etableres en retslig ramme kendt som delingsformue, der betegner ægtefællernes fælles formue. Ved delingsformue er ægtefællerne forpligtet til at dele deres økonomiske aktiver ligeligt ved separation, skilsmisse eller død. Ønskes udgangspunkt om delingsformue fraveget, kan det ske ved forskellige former for særeje gennem ægtepagter.

Læs mere
14. aug. 2023

Det har hidtil været besværligt – hvis ikke umuligt – at overføre persondata til USA på lovlig vis. Det skyldes, at USA indtil nu har været på EU-kommissionens liste over såkaldte ”usikre tredjelande”, da det ikke kunne garanteres, at beskyttelsesniveauet for personoplysninger i det væsentlige svarede til det, vi har i EU. EU-kommissionen har nu truffet en ”tilstrækkelighedsafgørelse”.

Læs mere
10. aug. 2023

Oktober sidste år åbnede virksomheden et kontor i Nuuk med advokat Kasper Skare som daglig leder. I dag, mindre end et år efter, får Kasper selskab på kontoret. Den 1. august 2023 tiltrådte advokat Rasmus Krogshave hos Kirk Larsen & Ascanius Greenland. Her skal han i samarbejde med Kasper Skare bistå i rådgivningen af grønlandske klienter. Rasmus flyttede medio juli til Nuuk fra Aalborg.

Læs mere
1. aug. 2023

Morten Rosendahl, advokat og partner, fejrer i dag sit 30-års jubilæum. Han er en af de få advokater i Danmark, der beskæftiger sig med fiskeriets retsforhold. Tilbage i 1993 blev Morten ansat i virksomheden umiddelbart efter at have modtaget sin beskikkelse som advokat. ”Målet var at arbejde med rådgivning inden for fiskeri, og Kirk Larsen & Ascanius viste sig at være det helt rigtige sted for mig.”

Læs mere
12. jul. 2023

Når det nye jurastudie åbner til september ved SDU Esbjerg, vil de 50 jurastuderende blive undervist af en jurist fra Advokatfirmaet Kirk Larsen & Ascanius. Advokatfuldmægtig Charlotte Wenzelsen er fra september ansat som ekstern lektor ved SDU Esbjerg. Hun skal undervise de kommende jurastuderende i faget familie- og arveret i forbindelse med den nyetablerede jurauddannelse.

Læs mere
31. mar. 2023

Siden 1982 har det været muligt at overdrage fast ejendom mellem familiemedlemmer til en værdi, der ligger inden for et spænd af +/- 15 % af den seneste offentlige ejendomsvurdering. 15 %-reglen” har dog været forbundet med usikkerhed og særligt fortolkningen af undtagelsen om ”særlige omstændigheder” har ført til en række administrative afgørelser og retssager.

Læs mere
28. mar. 2023

I tilfælde af mangler ved et byggeri, har entreprenøren en afhjælpningsret og -pligt, hvilket betyder at entreprenøren får adgang til at afhjælpe fejl og mangler konstateret ved eller efter aflevering. I denne artikel kan du læse mere om hovedtrækkene i reglerne for afhjælpningsret og -pligt med udgangspunkt i AB18 og ABT18.

Læs mere
27. feb. 2023

Når priser på byggematerialer stiger, kan det få store konsekvenser for entreprenører og bygherrer. Særligt i disse tider, hvor inflationen har gjort sit indtog i Danmark, er det derfor relevant at overveje, hvilke regler der gælder for retten til at regulere prisen i entrepriseforhold.

Læs mere
26. jan. 2023

I denne nyhedsartikel belyses hovedtrækkene for retten til at opkræve renter i entrepriseforhold, når AB 18 er vedtaget mellem parterne. Til slut er det kort beskrevet hvad retsstillingen er, hvis ingen af AB-vilkårene er vedtaget samt hvis AB Forbruger, ABT 18 eller ABR 18 er vedtaget.

Læs mere