Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Nyheder

Vores jurister udgiver fra tid til anden nyhedsstof på sociale medier, i aviser eller blot her på hjemmesiden.

Du er velkommen til at læse med. Ved spørgsmål til nyhedsstoffet er du velkommen til at kontakte den relevante person.

Filtrer på emne
Brexit
COVID-19
Erhvervsret og Proces
Fast Ejendom og Entreprise
HR Jura og Persondata
Konkurs og Rekonstruktion
Landbrug
M&A, Selskaber og Kontrakter
Privatret
Skatter og Afgifter
Transport og Shipping
Udbud og Offentlig ret
9. apr. 2021

I den nye retsafgiftslov afskaffes de procentbaserede retsafgifter, og disse erstattes af faste afgiftssatser, hertil kommer - blandt andre væsentlige ændringer - justeringer af retsafgifter på insolvensområdet. Læs mere her.

Læs mere
16. mar. 2021

Hvornår kan en udlejer gyldigt indgå en tidsbegrænset lejekontrakt? Hvad er retsstillingen, hvis udlejer eller lejer ønsker at komme ud af lejemålet før tid? Spørgsmålene er mange ved tidsbegrænsede lejekontrakter. Læs mere i vores nyhedsbrev her.

Læs mere
5. mar. 2021

Per 1. januar 2021 vil der være bopælspligt i nyetablerede boliger, når lokalplanen udlægger boligerne til helårsbeboelse. Det betyder bl.a. at ejendomsinvestorer ikke kan investere i nybyggeri med henblik på f.eks. salg og udlejning til personer, der ønsker en bolig uden bopælspligt eller at benytte den som feriebolig.

Læs mere
2. mar. 2021

Hvad må du som udlejer opkræve ud over huslejen af din lejer? Lejeloven og erhvervslejeloven regulerer, hvilke forbrugsudgifter du må opkræve særskilt betaling for – og hvilke der skal være indeholdt i huslejen.

Læs mere
25. feb. 2021

Vestre Landsret har ved dom afsagt den 24. februar 2021 fastslået, at sikringsakten ved transport i EU-støtte skal anses for sket ved forhåndsdenunciation til Landbrugsstyrelsen og ikke først, når der indsendes støtteansøgning i et givent støtteår.

Læs mere
18. feb. 2021

Den første danske bøde for overtrædelse af GDPR-reglerne er blevet givet til ILVA A/S, der havde opbevaret kundeoplysninger på ca. 350.000 kunder, som de ikke længere havde brug for efter bogføringslovens regler. Læs mere om dommen her.

Læs mere
10. feb. 2021

En lejeaftale skal efter loven udfærdiges skriftligt, når blot én af parterne kræver det. De digitale løsningers fremmarch på snart sagt alle samfundsområder har også afspejlet sig i lejeretten, men i forbindelse med opsigelse af lejemål er mails typisk ugyldige.

Læs mere
5. feb. 2021

For at forebygge og minimere spredning af COVID-19, særligt spredning af COVID-19 mutationer på tværs af landegrænser, har Folketinget har d. 2. februar 2021 vedtaget et lovforslag, der forpligter virksomheder til at sikre, at tilrejsende arbejdskraft PCR-testes for COVID-19

Læs mere
5. feb. 2021

Advokat Mads Christian Høj og advokat Jess Randbæk Gade indtræder pr. årsskiftet 2020/2021 i equity partnerkredsen hos Kirk Larsen & Ascanius. Kirk Larsen & Ascanius har ca. 100 medarbejdere og nu 13 equity partnere.

Læs mere
29. jan. 2021

Den 25. januar 2021 er der indgået en politisk aftale om erstatning til minkavlere og følgeerhverv i Danmark. Aftalen skal udmøntes i lov og bekendtgørelse, hvorfor det først i den kommende tid bliver muligt at tegne et klart billede af hvilke minkfarmere der er omfattet af aftalen.

Læs mere
20. jan. 2021

En ny og mere fordelagtig ordning for medarbejderaktier er netop trådt i kraft d. 1. januar 2021. Ved brug af den nye ordning kan medarbejdere vederlægges i aktier og købe- eller tegningsretter op til 50 % af medarbejderens årsløn.

Læs mere
14. jan. 2021

Långiver bør ved udlån mod sikkerhed i svært omsættelige aktiver og udlån til låntagere, hvor svært omsættelige aktiver indgår i kreditvurderingen, være opmærksom på udfordringerne ved tvangsrealisation af sådanne aktiver.

Læs mere