Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Nyheder

Vores jurister udgiver fra tid til anden nyhedsstof på sociale medier, i aviser eller blot her på hjemmesiden.

Du er velkommen til at læse med. Ved spørgsmål til nyhedsstoffet er du velkommen til at kontakte den relevante person.

21. feb. 2020

Social- og Indenrigsministeriet sendte den 4. februar 2020 et lovforslag til høring, som navnlig indeholder forslag om afskaffelse af tvungen delt bopæl og refleksionsperioden.

Læs mere
6. feb. 2020

Forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven

Læs mere
31. jan. 2020

Regeringen har efter flere måneders forhandlinger indgået en aftale om ændring af boligreguleringsloven.

Læs mere
30. jan. 2020

Storbritannien træder ud af EU den 31. januar 2020. Storbritanniens udtrædelse af EU kan have mulige konsekvenser for din virksomhed.

Læs mere
17. jan. 2020

Kirk Larsen & Ascanius kom vi i top 3, da Esbjerg Business Erhvervspris 2019 blev uddelt. En stærk forankring i nærmiljøet og vores indsats med rekruttering af lokale talenter blev hædret.

Læs mere
11. dec. 2019

Advokat Carsten Ceutz, starter som partner hos advokatfirmaet Kirk Larsen & Ascanius 1. januar. Han vil i samarbejde med Corna Levin Munch stå i spidsen for en udbygning af advokatfirmaets insolvensafdeling i København.

Læs mere
18. dec. 2019

Uddeling fra fonde med flerstrengede formål - højesteret underkender mangeårig myndighedspraksis

Læs mere
12. dec. 2019

Folketinget har vedtaget nye, skærpede regler om registrering af reelle ejere.

Læs mere
29. okt. 2019

Højesteret har netop afsagt dom i den længe ventede prøvesag om behandlingen af EU-støtte i et landbrugskonkursbo

Læs mere
3. okt. 2019

Siden 1980 har der hvert årti været en revision af Incoterms® reglerne, og år 2020 er ingen undtagelse.

Læs mere
3. okt. 2019

Klagenævnet for Udbud gav i 2018 medhold i færre klager end tidligere, viser årsberetningen fra 2018.

Læs mere

Konkurs: Hvem dækker omkostningerne til skyldnerens gældssanering, når konkursboet sluttes uden midler, jf. Konkurslovens § 143?

Læs mere
1. jul. 2019

Det nye skilsmissesystem (i lov om Familieretshuset) blev vedtaget af Folketinget i december 2018 og trådte i kraft den 1. april 2019.

Læs mere
30. apr. 2019

Erhvervsdrivendes indhentelse af fysiske personers samtykke til udsendelse af markedsføring (spam). Status et år efter databeskyttelsesforordningens ikrafttæden.

Læs mere
9. apr. 2019

Iværksætterselskabsformen afskaffes. Det betyder, at du som ejer af et iværksætterselskab skal sørge for at få dit selskab omdannet til et anpartsselskab.

Læs mere
26. feb. 2019

Nu er der pligt til at beskrive alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet

Læs mere
6. feb. 2019

Hvornår bindes parterne ved E-handel, og hvilke regler gælder.

Læs mere
1. feb. 2019

Advokat og partner, Frans Bennetsen har stået i spidsen for en gratis digital vejledning til virksomheder med britiske interesser i forbindelse med Brexit.

Læs mere
15. jan. 2019

Når man er i sorg, kan det være vanskeligt at skulle tage stilling til de praktiske spørgsmål, der opstår i forbindelse med et dødsfald.

Læs mere
9. okt. 2018

Handel med fast ejendom i Spanien er anderledes end i Spanien. Find gode råd om boligkøb i Spanien i artiklen.

Læs mere
26. sep. 2018

Mette Melgaard fortæller om, hvad bodeling i forbindelse med separation eller skilsmisse omfatter.

Læs mere
19. sep. 2018

Forbud mod geoblocking træder i kraft 3. december 2018. Geoblocking er en betegnelse en erhvervsdrivende, der udbyder e-handel forskelsbehandler kunder med baggrund i nationalitet, bopæl eller hjemsted.

Læs mere
22. jun. 2018

Den moderne landbrugsbedrift har udviklet sig til at være en produktionsvirksomhed og det stiller krav til valg af ejerform.

Læs mere
8. jun. 2018

Lov om forretningshemmeligheder træder i kraft den 9. juni 2018.

Læs mere
23. maj 2018

Hvordan fordeles pensioner og forsikringer ved separation og skilsmisse?

Læs mere
Artikel
Vejarbejder
15. maj 2018

Når vejarbejder påvirker erhvervsdrivende er det så muligt at få erstatning? Advokat Bo Ascanius har skrevet en artikel herom.

Læs mere
26. apr. 2018

Blot fordi man lever længe sammen som ugift par, har man ikke nødvendigvis sikret hinanden, når den ene part dør. Ugifte bør overveje at oprette testamente.

Læs mere
6. mar. 2018

En fremtidsfuldmagt er anvisninger til en anden om dine personlige- og/eller økonomiske forhold, hvis du én dag ikke selv er i stand til det.

Læs mere
6. mar. 2018

Ny ejendomsvurderingslov kan betyde højere grundskyld for mindre landbrug.

Læs mere
25. jan. 2018

Pant i betalingsrettigheder - nyt lovforslag sikrer gamle pantsætninger.

Læs mere
19. jan. 2018

Det bliver lettere for investorer at agere i landbruget - og støttesatsen for unge landbrugere fordobles.

Læs mere
6. dec. 2017

Salgs- og leveringsbetingelser - vid aftalefrihed mellem erhvervsdrivende.

Læs mere
7. nov. 2017

Ny dom fra den engelske Højesteret viser rækkevidden af en "fit for purpose"-klausul - kan udgøre en stor- og ofte ukendt - risiko for leverandørerne.

Læs mere
Nyhed
EU støtte
30. aug. 2017

Hvor hører EU-støtten til i en landbrugskonkurs?

Læs mere
1. okt. 2015

Efter at have været 4 år undervejs, er den nye persondataforordning nu formelt vedtaget. Vi ved også nu, at forordningen finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere
1. aug. 2015

Bindende svar angående spørgsmål om et aktivs værdi er alene gældende i 6 måneder, men måske er det slet ikke bindende. Der er 3 betingelser, der skal være opfyldt.

Læs mere
1. jun. 2015

Juraen er man som oftest nogenlunde enige om. Beviset og bevisførelsen bliver det afgørende element i tvister.

Læs mere
1. maj 2015

Ny lov "Forenkling og modernisering af lejelovgivningen" indeholder bl.a. ændring om huslejeregulering m.m.

Læs mere
1. apr. 2015

SKAT har strammet op i forhold til betingelserne for skattefritagelse ved frivilligt salg før påtænkt ekspropriation.

Læs mere
1. mar. 2015

Højesteret har taget stilling til en sag om selvejende institution suverænitet. Udgangspunktet er, at der normalt ikke er nogen tredjemand, der kan anlægge sag mod en fonds bestyrelse. I den nedennævnte sag gjorde Højesteret en undtagelse.

Læs mere
1. feb. 2015

Ligestillings- og Socialministeriet har sendt en betænkning på gade, der handler om ægtefællers økonomiske forhold, og forslag om en helt ny lov, der får den konsekvens, at ægtefolk, der ønsker et fuldstændigt formuefællesskab, må lave en ægtepagt om dette.

Læs mere
1. jan. 2015

Derimod er der stor forskel på, om det sted, man holder ulovligt parkeret, er undergivet offentlige eller privatretlige regler. Parkeringsselskaberne råder på de private parkeringspladser og der er individuel skiltning, som man gør klogt i at gøre sig bekendt med.

Læs mere
1. dec. 2014

Mangler ved leverede genstande kan en producent eller totalentreprenør gøres ansvarlig for. Det er der ikke noget underligt i. Derimod kan en ubehagelig overraskelse for producenten eller entreprenøren være, såfremt man gøres ansvarlig for driftstab eller andre følgeskader.

Læs mere
1. nov. 2014

Konkurrencestyrelsen har stort fokus på at optrevle såkaldte ”karteller”. Det er overordentlig ubehageligt for de virksomheder, der bliver mistænkt for at deltage i et ulovligt kartel - både mistanken, betydning for renommé og straf.

Læs mere
Artikel
Aktionærlån
1. okt. 2014

Ulovligt og dyrt. At låne penge i sit selskab, er som udgangspunkt ulovligt. Selv om aktionærlån har været almindeligt brugt i mange år, er det forbudt efter selskabsloven.

Læs mere
1. jun. 2014

Er prisen angivet på et prisskilt ved en vare i en butik et tilbud, som kunder kan acceptere - og derved retligt forpligte butikken til at sælge varen til den angivne pris?

Læs mere
1. jan. 2010

Mange entrepriseretlige konflikter skal løses efter samme principper uanset om en entreprenør har kontraheret med bygherren eller med f.eks. en totalentreprenør.

Læs mere