Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Nyheder

Vores jurister udgiver fra tid til anden nyhedsstof på sociale medier, i aviser eller blot her på hjemmesiden.

Du er velkommen til at læse med. Ved spørgsmål til nyhedsstoffet er du velkommen til at kontakte den relevante person.

Filtrer på emne
Erhvervsret og process
15. okt. 2020

Lov om hjælp til børnefamilier trådte i kraft d. 29. september 2020. Med loven får medarbejdere ret til barselsdagpenge ved fravær pga. pasning af børn, der er konstateret smittet eller hjemsendt.

Læs mere
10. okt. 2020

Med 2017-revisionen af de nordiske standardbetingelser NL er betingelserne gjort mere praktisk brugbare og opdateret til at afspejle den udvikling, der har været siden de tidligere NL-betingelser blev udarbejdet.

Læs mere
8. okt. 2020

I langt de fleste entrepriser bliver der udfærdiget byggetegninger til brug for projektet. Spørgsmålet er dog i hvilket omfang, disse er ophavsretligt beskyttet, og hvilken betydning dette har?

Læs mere
1. okt. 2020

Ny kontrolpakke stiller nye krav til selskaber, herunder til opbevaring af selskabsdokumenter og indfører samtidig en mulighed for Erhvervsstyrelsen til at oversende selskaber til tvangsopløsning i særlige tilfælde.

Læs mere
30. sep. 2020

Mange opgaver sendes i udbud – både fra det offentlige og det private. Intentionen er at skabe en sund konkurrence om opgaverne. Samtidig stiller udbudsprocessen en række formelle til dig som tilbudsgiver og ikke mindst til det tilbud, du skal afgive.

Læs mere
29. sep. 2020

I starten af 2020 afgjorde Datatilsynet en sag vedrørende DMI’s behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende. I den forbindelse opdaterede Datatilsynet ligeledes sin vejledning om emnet, ligesom Erhvervsstyrelsen også opdaterede sin vejledning på området.

Læs mere
24. sep. 2020

I entreprise udfører entreprenøren sædvanligvis sin arbejdsydelse først – og kræver betaling efterfølgende, enten ved delmål, månedsvist eller efter byggeriets afslutning. Skulle bygherre undervejs få betalingsudfordringer, løber entreprenøren her er risiko, idet han har udført sin ydelse – men modtager alligevel ikke (fuld) betaling.

Læs mere
10. sep. 2020

I entreprise er det oftest det billigste tilbud, der får opgaven. Får entreprenøren undervejs betalingsudfordringer eller udfordringer med at levere til aftalt tid eller i aftalt stand, løber bygherre en risiko, idet bygherre – hvis bygherre skal have det færdiggjort eller udbedret – sædvanligvis vil skulle betale en højere pris end det billigste tilbud.

Læs mere
19. aug. 2020

Ifølge persondataforordningen skal man slette personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem. Forordningen giver imidlertid ikke svar på, præcis hvad slettefristen kan/skal være.

Læs mere
4. aug. 2020

Entreprenøren har i en række tilfælde ret til tidsfristforlængelse. Det er som følge heraf relevant for entreprenøren at være opmærksom på de tilfælde, hvor han tillige er berettiget til erstatning eller godtgørelse som følge af forsinkelsen.

Læs mere

Hvis entreprenørens ydelse ikke præsteres til aftalt tid, foreligger der som udgangspunkt forsinkelse. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor entreprenøren er berettiget til tidsfristforlængelse.

Læs mere
3. jul. 2020

Hvad enten er du er sælger, køber eller finasier ved handel med landbrugsejendomme/virksomheder, kan der være god økonomi i at kigge nærmere på om ejendommens fysiske forhold stemmer overens med de offentlige registreringer og om den igangværende produktion er lovlig.

Læs mere