Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Kirk Larsen & Ascanius er underlagt reglerne i hvidvaskloven vedrørende forbyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering.

Det betyder, at vi skal foretage en kundekendskabsanalyse og herunder have vores kunders identitet bekræftet enten via Penneo cpr-validering eller i form af kopi af pas eller kørekort.

Vi er forpligtet til at opbevare i 5 år efter, at sagen er afsluttet.

Vi er ifølge reglerne forpligtede til at foretage en indberetning til SØIK, såfremt vi får mistanke om hvidvaskning af penge eller finansiering af terror.