Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Testamente

Hvem arver, hvis jeg ikke har oprettet testamente?

Har du hverken ægtefælle eller børn ved din død, vil arven tilfalde din familie. Hvis du ikke har børn, men en ægtefælle, vil din ægtefælle arve alt efter dig. Såfremt du både efterlader dig børn og ægtefælle, arver din ægtefælle ½, mens dine børn arver den anden ½ til lige deling.

Ønsker du at begrænse arven til en bestemt person - eller tilgodese en anden - kan dette ske ved oprettelse af testamente. Der sondres her mellem tvangsarv og friarv. Tvangsarven udgør ¼ og er den del af arven, som du ikke kan disponere over ved testamente, mens friarven udgør ¾ af arven og som du – ved testamente - selv kan disponere over.

Du kan ligeledes ved testamente bestemme, at arven efter dig skal være særeje for dine arvinger.

Der findes flere forskellige former for særeje, herunder skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje og kombinationssæreje.

Særeje med succession

Ønsker du, at hele friarven efter dig skal forblive i familien, således at en eventuel svigerdatter/svigersøn ikke vil få del heri, hverken ved separation, skilsmisse eller død, har du også mulighed for at bestemme, at arven til dine børn skal være fuldstændigt særeje med succession.

Vælges denne mulighed, vil friarven efter dig blive ”indkapslet” og sendt ned gennem generationer.

Dine børn vil have ejendomsret over arven, men de vil ikke kunne testere over formuen, idet denne vil gå videre til dine børnebørn ved dine børns død.

Båndlæggelse

Du kan ligeledes i testamente bestemme, at arven til dine børn skal båndlægges. Med båndlæggelse menes styring af udbetalingen af arven, hvor der sondres mellem fuldstændig båndlæggelse og delvis båndlæggelse. Ved fuldstændig båndlæggelse har dine børn ingen råderet, mens de ved delvis båndlæggelse kan få frigivet midler i henhold til de bestemmelser, du har bestemt i testamentet, f.eks. udbetaling i rater eller klausul om frigivelse til køb af bestemte formuegoder, såsom fast ejendom mv.

Børnetestamente

Du og din ægtefælle har også mulighed for, at oprette et såkaldt børnetestamente. Et børnetestamente er en tilkendegivelse om, hvem der i tilfælde af din og din ægtefælles død som værge skal varetage jeres børns interesser - både rent praktisk - men også i økonomisk henseende.

Du er altid velkommen til at kontakte os for nærmere information.

26. mar. 2020

Som følge af coronakrisen er en lang række offentlige instanser helt eller delvist lukket ned, men der kan fortsat være behov for at oprette både fuldmagter og testamente.

Læs mere
26. apr. 2018

Blot fordi man lever længe sammen som ugift par, har man ikke nødvendigvis sikret hinanden, når den ene part dør. Ugifte bør overveje at oprette testamente.

Læs mere