Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Vindenergi

Hos Kirk Larsen og Ascanius har vi opbygget en betydelig specialviden og erfaring indenfor vindenergi, hvilket gør os til en kvalificeret sparringsparter i forbindelse med enhver problemstilling vedrørende vindmøller.

Den politiske og samfundsmæssige udvikling har i de seneste år medført, at der er opført et betydeligt antal store vindmøller i Danmark – og tendensen synes at fortsætte. 

Ethvert vindmølleprojekt kan anskues fra en række vinkler, afhængig af interesse; 

 • Vindmølleopstilleren – som gerne vil udvikle grundejerens arealer til et færdigt projekt
 • Grundejeren – som gerne vil sikre sig sine rettigheder overfor vindmølleopstilleren eller selv udvikle projektet
 • Naboen – som vil protestere mod parken og/eller have størst mulig erstatning
 • Pengeinstituttet – som vil finansiere opstillingen og/eller efterfølgende køb mod behørig sikkerhed
 • Køberen – som har købt eller gerne vil købe en ny eller brugt vindmølle
 • Sælgeren – som har eller gerne vil sælge sin vindmølle i drift

Vi repræsenterer såvel opstillere, lodsejere, naboer, købere, sælgere, K/S'er og pengeinstitutter, da vores specialviden og erfaring kan anvendes til beskyttelse af samtlige af de involverede interesser.

I den forbindelse skal det understreges, at vores rådgivning er yderligere styrket af vores øvrige erhvervsmæssige specialeområder indenfor selskabsret, entrepriseret, skatteret og miljøret mv.

Derudover har vi et indgående kendskab til branchen, udviklingen og faldgruberne.

Det er helt nødvendigt at have en stærk rådgiver, da aftalesituationerne ofte er komplekse og kan favne meget bredt.

Typiske elementer kan være; 

 • Indgåelse af lodsejeraftaler
 • Betaling for aftalen
 • Forhandling og udarbejdelse af købs- og salgskontrakter
 • Ansøgninger
 • Udarbejdelse af lokalplaner
 • Støjberegninger
 • Nabohøringer
 • Erstatningskrav
 • Køberetsordning
 • Miljøforhold
 • Pantehæftelser
 • Tinglysning
 • Udstykning til relaksation mv.

Områdets kompleksitet stiller derfor store krav til de involverede parter, for at fremme og sikre egen interesser bedst muligt.

Hos os er du sikret den nødvendige specialiserede faglighed og erfaring, som betyder rådgivning om vindmøller i særklasse.

Kontakt os og få en uforpligtende drøftelse af rådgivningsopgaver indenfor vindenergi.