Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Udbudsret

Udbudsretten er et komplekst område, hvad enten du er ordregiver eller tilbudsgiver.

Reglerne er yderst detaljerede, og området er under kontinuerlig udvikling, hvorfor det både for ordregiver og tilbudsgiver kan være vanskeligt at overholde reglerne.

Manglende overholdelse af reglerne kan have store konsekvenser for både ordregivere og tilbudsgivere. En ordregiver kan risikere at skulle afvikle den ulovligt indgåede kontrakt og at skulle betale erstatning for tabt fortjeneste til tilbudsgivere, mens en tilbudsgiver kan risikere ikke at komme i betragtning til en opgave ved at afgive et ukonditionsmæssigt tilbud.

Vi har betydelig erfaring med at rådgive såvel ordregivere som tilbudsgivere i hele udbudsprocessen, hvad enten udbuddet skal gennemføres efter EU-udbudsdirektiverne eller Tilbudsloven.

Vi rådgiver i relation til både tilrettelæggelse og gennemførelse af offentlige udbud og kan bistå ordregivere med blandt andet:

  • Vurdering af om der er udbuds- eller annonceringspligt
  • Valg af den mest hensigtsmæssige udbudsform
  • Gennemførelse af udbud, herunder udfærdigelse eller optimering af udbudsdokumenter og kontrakt
  • Opstilling af hensigtsmæssige tildelingskriterier og evalueringsmodel
  • Vurdering af indkomne tilbud i forhold til konditionsmæssighed

 Vores rådgivning til tilbudsgivere kan blandt andet vedrøre:

  • Udfærdigelse eller kontrol og optimering af konditionsmæssige tilbud
  • Forhandlinger med ordregiver
  • Vurdering af evalueringsrapporter og aktindsigtsbegæringer

Vi fører desuden sager om udbudsret både for Klagenævnet for Udbud og for domstolene.