Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider

Udbudsret

Læs vores digitale udbudsguide her

Udbudsretten er et komplekst område, hvad enten du er ordregiver eller tilbudsgiver.

Reglerne er yderst detaljerede, og området er under kontinuerlig udvikling, hvorfor det både for ordregiver og tilbudsgiver kan være vanskeligt at overholde reglerne.

Manglende overholdelse af reglerne kan have store konsekvenser for både ordregivere og tilbudsgivere. En ordregiver kan risikere at skulle afvikle den ulovligt indgåede kontrakt og at skulle betale erstatning for tabt fortjeneste til tilbudsgivere, mens en tilbudsgiver kan risikere ikke at komme i betragtning til en opgave ved at afgive et ukonditionsmæssigt tilbud.

Vi har betydelig erfaring med at rådgive såvel ordregivere som tilbudsgivere i hele udbudsprocessen, hvad enten udbuddet skal gennemføres efter EU-udbudsdirektiverne eller Tilbudsloven.

Vi rådgiver i relation til både tilrettelæggelse og gennemførelse af offentlige udbud og kan bistå ordregivere med blandt andet:

  • Vurdering af om der er udbuds- eller annonceringspligt
  • Valg af den mest hensigtsmæssige udbudsform
  • Gennemførelse af udbud, herunder udfærdigelse eller optimering af udbudsdokumenter og kontrakt
  • Opstilling af hensigtsmæssige tildelingskriterier og evalueringsmodel
  • Vurdering af indkomne tilbud i forhold til konditionsmæssighed

 Vores rådgivning til tilbudsgivere kan blandt andet vedrøre:

  • Udfærdigelse eller kontrol og optimering af konditionsmæssige tilbud
  • Forhandlinger med ordregiver
  • Vurdering af evalueringsrapporter og aktindsigtsbegæringer

Vi fører desuden sager om udbudsret både for Klagenævnet for Udbud og for domstolene.

1. jul. 2022

D. 9. juni 2022 blev ændring af udbudsloven vedtaget med et bredt flertal i folketinget. Den reviderede udbudslov træder i kraft d. 1. juli 2022 med enkelte undtagelser. Lov om klagenævnet for udbud og tilbudsloven får ligeledes tilføjet enkelte ændringer. I denne nyhedsartikel vil de væsentligste ændringer blive fremhævet, samt hvad disse betyder for ordregivere og tilbudsgivere.

Læs mere
17. nov. 2021

EU-kommissionen har nu offentliggjort de nye tærskelværdier for, hvornår en påtænkt kontrakt skal i EU-udbud. De nye tærskelværdier træder i kraft den 1. januar 2022 og gælder for 2022-2023. Du kan læse mere om de nye tærskelværdier her.

Læs mere
30. sep. 2020

Mange opgaver sendes i udbud – både fra det offentlige og det private. Intentionen er at skabe en sund konkurrence om opgaverne. Samtidig stiller udbudsprocessen en række formelle til dig som tilbudsgiver og ikke mindst til det tilbud, du skal afgive.

Læs mere
24. apr. 2020

Det er vigtigt for dig som ordregiver at være opmærksom på, at corona-situationen kan påvirke både kommende, igangværende samt løbende kontraktforhold efter afsluttede udbud.

Læs mere
3. okt. 2019

Klagenævnet for Udbud gav i 2018 medhold i færre klager end tidligere, viser årsberetningen fra 2018.

Læs mere
26. feb. 2019

Nu er der pligt til at beskrive alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet

Læs mere