Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
Jørgen Meyer
Jørgen Meyer

Jørgen Meyer tilknyttet firmaet som juridisk konsulent og bistår virksomheden i forskellige sammenhænge og projekter.

Jørgen Meyer har tidligere beskæftiget sig med strategisk ledelse i større offentlige virksomheder, blandt andet som Politidirektør i Syd- og Sønderjyllands Politi og politimester i flere kredse. Han har som anklager møderet for landsretten.

Han er desuden dekoreret med kommandørkorset af Dannebrog.

Uddannelsesmæssig baggrund

Justitsministeriets overordnede lederuddannelse (1994)
Cand.jur., Københavns Universitet (selvstudium under tjeneste i Forsvarskommandoen, 1980 – 1985)
Officersuddannelsen, A linjen (1972 – 1976)
Pilot i Flyvevåbnet (USA i 1976, en del af den samlede officersuddannelse)
Matematisk student, Haderslev Katedralskole (1971)

Tidligere ansættelser

Politidirektør for Syd- og Sønderjyllands Politikreds (2007-2021)
Direktionen i Royal Greenland, Ålborg (2006)
Politimester i Kolding (2004-2006)
Politimester i Grønland, Nuuk (1997-2004)
Vicepolitimester i Odense (1996)
Vicepolitimester i Grønland, Nuuk (1992-1996)
Politiets Efterretningstjeneste, Statsadvokaten for København (delt tjeneste) (1990-1992)
Rigspolitiets afdeling A, statsadvokaten for København, anklager i Landsretten (delt tjeneste) (1988-1990)
Københavns Politi advokatur O og K, anklager i byretten (1986-1988)
Forsvarskommandoen (1980-1986)
Forsvarsakademiet (1979)
Eskadrilletjeneste (1976-1979)
Flyvevåbnets officersskole (1972-1976)
Flyvevåbnets grundskole for piloter på Avnø (1971)

 

Bestyrelsesposter

Uni-Safe A/S (maritimt redningsudstyr og RIB både), bestyrelsesformand (2004 – 2017)
Uni-Safe Electronics (maritim elektronik og salinometre), bestyrelsesmedlem (2004 – 2014)
Bestyrelsen for Ribe Kloster, bestyrelsesmedlem (2007 – 2021)
Det Kriminalpræventive Råd, medlem af forretningsudvalget (2015 - 2021)
Fonden for Socialt Ansvar, bestyrelsesmedlem (2016 – 2021)
Bestyrelsen for Dronning Louises Stiftelse og Samrådets Boligselskab, ejendomsselskab i København, bestyrelsesmedlem (2017 - )
NAVIAIR, bestyrelsesmedlem (2021 - )

Skriv til Jørgen Meyer