Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
6. feb. 2020

Forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven

Selve lovforslaget:

Lovforslaget har til formål at forhøje loftet for indskud på aktiesparekontoen fra 50.000 kr. i 2019 til 100.000 kr. i 2020. Den foreslåede forhøjelse vil forøge incitamentet til at oprette en aktiesparekonto. Det har været muligt at opspare gennem aktiesparekontoen for første gang i kalenderåret 2019.

Det er hensigten, at lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2020, idet forhøjelsen af loftet for indskud på aktiesparekontoen har virkning fra den 1. januar 2020.

Hvad er en aktiesparekonto?

Med en aktiesparekonto er der mulighed for at placere opsparing i noterede aktier og aktiebaserede investeringsbeviser. Aktiesparekontoen har en lavere beskatning af afkastet på indeståender end den gældende aktieindkomstbeskatning. Det gør det attraktivt for personer at placere en del af deres opsparing i aktier gennem aktiesparekontoen.

Der betales skat på 17 pct. af afkastet efter lagerprincippet, dvs. af udbytter samt realiserede og urealiserede avancer. Værdiforøgelsen af indestående på aktiesparekontoen beskattes, mens værdifald (tab) fremføres og modregnes i fremtidige afkast. Der kan oprettes én aktiesparekonto pr. person. Der kan handles, så ofte som det ønskes, inden for aktiesparekontoen.