Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
26. sep. 2018

Hvad er en bodeling egentlig

Hvis man ikke ønsker at være gift længere, kan man, som de fleste sikkert ved, blive separeret eller skilt. Hvis du og din ægtefælle er enige om det, kan I blive skilt straks. Er I ikke enige, kan I først blive skilt efter et halvt års separation.

Ansøgning om separation eller skilsmisse

Som udgangspunkt er ophørsdagen den dag, statsforvaltningen modtager din ansøgning om separation eller skilsmisse, og det er de ejendele og værdier, I hver især har på dette tidspunkt, som skal gøres op.

Bodeling

Når I har opnået skilsmisse ophører formuefællesskabet, og jeres delingsformue (tidligere kaldet fælleseje) skal derfor gøres op. Delingsformuen omfatter, som udgangspunkt, alt hvad du og din ægtefælle hver især ejer ved ægteskabets indgåelse eller senere erhverver. Her opgøres jeres respektive aktiver og passiver dvs. jeres bodele. En bodeling er en ligedeling af netto-delingsformuen, hvor I hver især har ret til halvdelen af værdien af den anden parts positive nettobodel mod selv at afgive halvdelen af jeres.

I kan vælge selv at fastsætte de overordnede rammer for bodelingen. I så fald handler det om at finde ud af, hvad I hver især skal have, og hvordan jeres ejendele skal fordeles mellem jer.

Bodelingsoverenskomst

Vi anbefaler, at I med hjælp fra en skilsmisseadvokat får udarbejdet en boopgørelse og efterfølgende en bodelingsoverenskomst, der viser, hvordan I deler jeres aktiver og passiver. Bodelingsoverenskomsten skal underskrives af jer begge og sikrer, at aftalen om bodeling ved skilsmisse er bindende, og at I derfor undgår efterfølgende uoverensstemmelser.

Har du spørgsmål til ovenstående eller spørgsmål om testamente, ægtepagt, fuldmagtsforhold eller dine rettigheder i øvrigt i forbindelse med en skilsmisse, er du altid velkommen til at kontakte os.