Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
15. okt. 2020

Midlertidig ordning skal hjælpe corona-ramte børnefamilier               

Lov om hjælp til børnefamilier trådte i kraft d. 29. september 2020. Med loven får medarbejdere ret til barselsdagpenge ved fravær pga. pasning af børn, der er konstateret smittet eller hjemsendt.

Som følge af COVID-19 og sundhedsmyndighedernes anbefalinger oplever flere børnefamilier udfordringer med at passe deres børn, som er konstateret smittet med COVID-19 eller børn som er hjemsendt som nære kontakter, da andre børn eller voksne på daginstitutionerne eller skolerne er konstateret smittet.

Ved lovens ikrafttræden er der skabt mulighed for, at forældre kan få dagpenge efter barselsloven, indtil barnet igen kan vende tilbage til daginstitutionen eller skolen.

Ordningen gælder for fraværsdage i perioden 29. september 2020 til 31. december 2020.

Hvem er omfattet af ordningen?

Omfattet af den midlertidige ordning er forældre til børn der enten, 1) er hjemsendt, fordi de har været i nær kontakt med personer i skolen eller institutionen, der er konstateret smittet med COVID-19, 2) eller selv er konstateret smittet med COVID-19.

Ordningen omfatter forældre til børn til og med 13 år. Forælderen skal være lønmodtager i ansættelse eller selvstændigt erhvervsdrivende. Forælderen skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet.

Desuden skal man opfylde følgende betingelser: 1) Man må ikke have mulighed for hjemmearbejde, 2) man må ikke have mulighed for at benytte sig af barns sygedage, omsorgsdage eller afspadsering, 3) man må ikke få løn fra sin arbejdsgiver for de dage, man søger ydelsen samt 4) man må ikke holde ferie samtidig med, at man får ydelsen. Førnævnte betingelser gælder også for barnets anden forælder, hvis forældrene bor sammen.  

Hvor meget har man krav på, hvis man er omfattet af ordningen?

Forældre kan samlet få tildelt op til 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn i den periode, hvor ordningen gælder. Der kan alene gives støtte til én forælder pr. hjemsendelsesdag. Dagpengene udbetales for hele arbejdsdagen hos den pågældende arbejdsgiver. Barselsdagpengene udbetales direkte til forælderen.

I øvrigt om ordningen

Med ordningen indføres der ikke en ret til fravær eller en ret til løn under fraværet. Med ordningen ændres der desuden ikke på de gældende regler eller aftaler om ret til fravær eller ret til løn under fravær. Hvis en arbejdsgiver har givet fri med løn, er der ikke mulighed for at søge refusion. Det er som nævnt ovenfor en betingelse, at medarbejderen har fri uden løn, og barselsdagpengene kan alene udbetales direkte til medarbejderen.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

Har du brug for rådgivning omkring den midlertidige ordning, er du meget velkommen til at kontakte os.