Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
3. okt. 2019

Nye Incoterms® regler træder i kraft den 1. januar 2020

Siden 1980 har der hvert årti været en revision af Incoterms® reglerne, og år 2020 er ingen undtagelse.

The International Chamber of Commerce (ICC) har netop offentliggjort Incoterms® 2020, som per 1. januar 2020 erstatter Incoterms® 2010 reglerne.

Idet Incoterms® reglerne vedrører forsendelsen af varen fra sælger til køber og regulerer parternes forpligtelser i den forbindelse, bør enhver købs- og salgsaftale fra 1. januar 2020 henvise til de nye Incoterms® 2020 regler.

ICC har ved revisionen af Incoterms® reglerne haft fokus på at gøre reglerne lettere tilgængelige og nemmere for brugerne at anvende – og der afsløres således ingen større indholdsmæssige ændringer i de nye regler, som der ellers var blevet spået om.

Forbedret brugervenlighed
Med revisionen af Incoterms® 2020 reglerne har det som nævnt været intentionen at gøre reglerne mere tilgængelige og anvendelige. Dette er gjort ved at overskueliggøre køber og sælgers forpligtelser og derved gøre det lettere for køber og sælger at vælge den passende Incoterms® regel.

Udover de indholdsmæssige ændringer, som beskrevet nedenfor, er der i indledningen for hver Incoterms® regel tilføjet en mere detaljeret forklaring samt tilføjet en grafisk oversigt.

ICC har endvidere for hver enkel Incoterms® regel tilføjet en liste over de omkostninger, som henholdvis sælger og køber skal bære og har dermed gjort det nemt for både sælger og køber at finde ud af, hvordan omkostningerne mellem dem er fordelt.

På samme måde har ICC tydeliggjort for hver enkelt Incoterms® regel, hvem der skal indhente de relevante godkendelser, licenser og tilladelser, hvor dette er påkrævet.

Endeligt er der tilføjet et afsluttende kapitel, som for hvert enkelt forhold, f.eks. leveringstidspunkt, risikoovergang, forsikring, fordeling af omkostninger osv., beskriver reguleringen under hver Incoterms® regel, således at de forskellige klausuler på overskuelig vis sammenlignes. 

Med ovennævnte tiltag har ICC, efter min vurdering, da også formået at opfylde intentionen og faktisk gjort reglerne mere overskuelige og anvendelige for brugerne.

Indholdsmæssige ændringer
Med de nye Incoterms® 2020 regler har DAT (Delivered at Terminal) undergået navneforandring til DPU (Delivered at Place Unloaded). Ændringen er sket for at tydeliggøre, at leveringsstedet ikke nødvendigvis er en terminal, men at levering således kan ske ethvert sted, hvor sælgeren er i stand til at levere godset. Som det nye navn angiver, er varen leveret ’unloaded’, hvorfor sælger vil være forpligtet til at forestå aflæsningen af godset.

Som endnu en indholdsmæssig ændring angiver FCA (Free Carrier) nu muligheden for udstedelse af et bill of lading (konnossement) med anmærkning om, at varen er lastet på transportenheden. Anvendelse af denne regulering kræver dog, at parterne har aftalt, at der skal udstedes et sådant bill of lading. I så fald er det køberens forpligtelse at instruere transportøren om at udstede et bill of lading efter lastningen af varen, hvorefter sælgeren er forpligtet til at overgive dette til køberen. Den nævnte fremgangsmåde kan være relevant, hvor købesummen for varen betales via remburs.   

Udover ovenstående ændringer er CIP (Carriage and Insurrance Paid To) ændret for så vidt angår kravene til vareforsikringen. Minimumsbetingelserne for vareforsikringen under CIP klausulen er skærpet, således at sælger under Incoterms® 2020 er forpligtet til at tegne en vareforsikring, som overholder de minimumbetingelser, der er angivet i (A) klausulerne i Institute Cargo Clauses (ILMA/IUA). Dette skal ses i forhold til, at vareforsikringen tidligere blot skulle opfylde minimumsbetingelserne, som angivet i (C) klausulerne. Det skal bemærkes, at kravene til vareforsikringen under CIF (Cost, Insurance and Freight) er opretholdt. Både for CIF og CIP gælder naturligvis, at parterne frit kan aftale at ændre kravet til minimumsbetingelserne for den vareforsikringen, der tegnes.

Endnu et forhold, som ICC har inddraget i de nye Incoterms® 2020, er det forhold, at der ikke altid anvendes en fremmed fragtfører til at forestå transporten mellem sælger og køber. I visse tilfælde anvender parterne egne fragtførere, hvilket klausulerne FCA, DAP, DAT og DDP under Incoterms® 2010 ikke tog hensyn til. Dette er nu lavet om med Incoterms® 2020-revisionen, idet det nu er angivet, hvornår bl.a. risiko og levering sker under de nævnte klausuler, når sælger gør brug af egne fragtfører for en del af transporten.

***

Med ovenstående er der givet et overblik over overgangen fra Incoterms® 2010 til Incoterms® 2020.

Som det altid har været tilfældet, og fortsat vil være det, er det vigtigt, at sælger og køber nøje overvejer, hvilken Incoterms® 2020 regel, der passer bedst til den konkrete handelssituation.

Vi står naturligvis til rådighed, såfremt der måtte være behov for rådgivning omkring de nye Incoterms® 2020 regler. 

Incoterms® og Incoterms® 2020 logo er ICC’s registrerede varemærker, ligesom Incoterms® reglerne er beskyttet af copyright. Yderligere information omkring Incoterms® kan findes på ICC’s hjemmeside iccwbo.org. Brugen af de nævnte varemærker er ikke ensbetydende med nogen tilknytning til, samtykke eller støtte fra ICC.