Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
17. nov. 2021

Nye tærskelværdier for EU-udbud fra 1. januar 2022.

EU-kommissionen har nu offentliggjort de nye tærskelværdier for, hvornår en påtænkt kontrakt skal i EU-udbud. De nye tærskelværdier træder i kraft den 1. januar 2022 og gælder for 2022-2023.

Tærskelværdierne er blandt andet forskellige afhængige af, efter hvilket regelsæt anskaffelsen skal ske.

Er den påtænkte anskaffelse omfattet af UDBUDSLOVENS regler, gælder følgende tærskelværdier:

BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER:

 • Der skal gennemføres EU-udbud ved bygge- og anlægsopgaver med en værdi over kr. 40.100.744, uanset om der er tale om statslige eller ikke-statslige ordregivere.
 • Tærskelværdien for en delydelse i forbindelse med EU-udbudspligtigt bygge- og anlægsarbejde er kr. 7.450.900.

VARER OG TJENESTEYDELSER:

 • Statslige ordregivere skal gennemføre EU-udbud ved anskaffelse af varer eller tjenesteydelser med en værdi over kr. 1.043.126.
 • Ikke-statslige ordregivere skal gennemføre EU-udbud ved anskaffelse af varer eller tjenesteydelser med en værdi over kr. 1.601.944.
 • Tærskelværdien for en delydelse i forbindelse med EU-udbudspligtige vareindkøb og tjenesteydelser er kr. 596.072 og er gældende for både statslige og ikke-statslige ordregivere.

SOCIALE OG ANDRE SPECIFIKKE TJENESTEYDELSER:

 • Indgåelse af aftale om sociale og andre specifikke tjenesteydelser til en værdi over kr. 5.588.175 skal gennemføres som EU-udbud efter light-regimet, uanset om der er tale om statslige eller ikke-statslige ordregivere.

Er den påtænkte anskaffelse omfattet af FORSYNINGSVIRKSOMHEDSDIREKTIVETS regler, gælder følgende tærskelværdier:

BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER:

 • Der skal gennemføres EU-udbud ved bygge- og anlægsopgaver med en værdi over kr. 40.100.744.
 • Tærskelværdien for en delydelse i forbindelse med EU-udbudspligtigt bygge- og anlægsarbejde er kr. 7.450.900.

VARER OG TJENESTEYDELSER:

 • Der skal gennemføres EU-udbud ved anskaffelse af varer eller tjenesteydelser med en værdi over kr. 3.211.338.
 • Tærskelværdien for en delydelse i forbindelse med EU-udbudspligtige vareindkøb og tjenesteydelser er kr. 596.072.

SOCIALE OG ANDRE SPECIFIKKE TJENESTEYDELSER:

 • Indgåelse af aftale om sociale og andre specifikke tjenesteydelser til en værdi over kr. 7.450.900 skal gennemføres som EU-udbud efter light-regimet.

Du kan læse mere om udbud efter både udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet på www.guideomudbud.dk

Har du spørgsmål til ovenstående eller ønsker sparring i forhold til kommende eller igangværende udbud eller tilbudsafgivelse, er du meget velkommen til at kontakte os.